Ana içeriğe atla
Nice

Form di ricerca

Nice in Turkey

Şerifali Mah.
Söyleşi Sok. No: 17
Ümraniye İstanbul
Türkiye

Tel. +90.(0)216.644.70.36

*Zorunlu alanlar

Muvafakat

Bilgilendirmeyi okudum ve:

BİLGİLENDİRME MADDE 13. KHK 196/03: İşbu web sayfası aracılığı ile toplanan kişisel bilgiler, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde basılı ve elektronik ortamda işlem görmektedir:
a) Ürünlerimiz ya da yetkili satıcılarımız ile ilgili bilgi talebinizi karşılamak amacı ile;
b) haber bülteni dahil olmak üzere, bilgi ve ticari bildirimlerinin ve promosyonların gönderilmesi, posta, internet, telefon, elektronik posta, MMS, SMS vs. dahil olmak üzere(bilinen ya da bilinmeyen) her türlü araç ile reklam malzemesinin ve/veya emtia ve hizmet önerilerinin yollanması amacı ile.
Bilgilerinizin a) bendinde zikredilen amaçlar çerçevesinde temin edilmesi, bilgi talebinizin karşılanması açısından şarttır; bunların temininden imtina etmeniz talebinizin karşılanmasını imkansız hale getirebilir; öte yandan bilgilerinizin b) bendinde zikredilen amaçlar çerçevesinde temin edilmesi isteğe bağlı olup, bunların temininden imtina etmeniz a) bendinde zikredilen amaçlar üzerinde etkili olmayacaktır. Bahse konu bilgiler dahili personel tarafından işleme tabi tutulacak, münhasıran yetkili kişiler ile paylaşılacak ve hiç bir surette yayınlanmayacaktır. Temin edilen bilgiler ile ilgili olarak, aşağıda adresi verilmiş olan İşlem Sorumlusuna yazılı dilekçe yollamak sureti ile 7. madde ile size tanınan haklarınızı kullanabilirsiniz: Nice S.p.A. - Via Callalta, 1 - 31046 Oderzo (TV) - Yönetimin dikkatine.
 

Kişisel bilgilerimin a) bendinde zikredilen amaçlar çerçevesinde kullanılmasına muvafakat ediyorum (bilgi talebi)
Kişisel bilgilerimin b) bendinde zikredilen amaçlar çerçevesinde kullanılmasına muvafakat ediyorum (pazarlama)