Ana içeriğe atla
Nice

Form di ricerca

Nice in Turkey

Şerifali Mah.
Söyleşi Sok. No: 17
Ümraniye İstanbul
Türkiye

Tel. +90.(0)216.644.70.36

*Zorunlu alanlar

Muvafakat formu

Bilgilendirmeyi okudum ve:

6698 SK Kapsamında Aydınlatma Bildirimi: İşbu web sayfası aracılığı ile toplanan kişisel bilgiler, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde basılı ve elektronik ortamda işlem görmektedir:
a) Ürünlerimiz ya da yetkili satıcılarımız ile ilgili bilgi talebinizi karşılamak amacı ile sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası için gerekli olma şartıyla;
b) Haber bülteni dahil olmak üzere, bilgi ve ticari bildirimlerinin ve promosyonların gönderilmesi, posta, internet, telefon, elektronik posta, MMS, SMS vs. dahil olmak üzere(bilinen ya da bilinmeyen) her türlü araç ile reklam malzemesinin ve/veya emtia ve hizmet önerilerinin yollanması amacı ile gerçek kişi iseniz açık rızanızın bulunması şartıyla;
Bilgilerinizin a) bendinde zikredilen amaçlar çerçevesinde temin edilmesi, bilgi talebinizin karşılanması açısından şarttır; bunların temininden imtina etmeniz talebinizin karşılanmasını imkansız hale getirebilir; öte yandan bilgilerinizin b) bendinde zikredilen amaçlar çerçevesinde temin edilmesi isteğe bağlı olup, bunların temininden imtina etmeniz a) bendinde zikredilen amaçlar üzerinde etkili olmayacaktır. Bahse konu bilgiler dahili personel tarafından işleme tabi tutulacak, münhasıran yetkili kişiler ile paylaşılacak ve hiç bir surette yayınlanmayacaktır. Temin edilen bilgiler ile ilgili olarak, aşağıda adresi verilmiş olan İşlem Sorumlusuna yazılı dilekçe yollamak sureti ile 11. madde ile size tanınan haklarınızı kullanabilirsiniz. Veri Sorumlusu: Nice S.p.A., Veri Sorumlusu Temsilcisi: NİCE İSTANBUL MAKİNE SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. (niceistanbul@hs02.kep.tr).

aşağıdaki ilgili kutucuğu işaretleyerek İletişim Bilgilerimin (ad, soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi) otomatik iletişim yöntemleri (e-posta, mesajlar ve diğer toplu mesajlaşma araçları) ve geleneksel iletişim yöntemleri (örneğin, operatör telefon aramaları) kullanılarak promosyon satış girişimleri ile ilgili olarak pazarlama ve reklam iletişimi amacıyla veya pazar araştırması ve istatistiksel çalışmalar için NICE S.p.A. tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Muvafakat isteğe bağlıdır: legal@niceforyou.com adresine bir e-posta göndererek NICE S.p.A. şirketine yönelik muvafakat beyanımı gelecekteki pazarlama iletişimleri için dilediğim zaman geri çekebilirim. Bu türden bir geri çekmenin önceden gerçekleştirilmiş olan işleme faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.