Skip to main content
Nice

Form di ricerca

Privacy policy

ZAŠTO OVO OBAVEŠTENJE

Ova stranica opisuje kako se upravlja ovom veb lokacijom kada je u pitanju obrada ličnih podataka korisnika koji pristupaju veb lokaciji. Ova izjava o informacijama je takođe data u skladu sa čl. 13 zakonodavne Uredbe br. 196/2003 – Zakona o zaštiti ličnih podataka onima koji se koriste veb uslugama kompanije „Nice S.p.A.“elektronski dostupno sa adrese:

https://www.Niceforyou.com

Izjava o propisima o privatnosti se odnosi isključivo na veb lokaciju kompanije „Nice S.p.A.“a ne na druge veb lokacije kojima pristupa korisnik preko veze. Izjava o propisima o privatnosti se takođe zasniva na preporuci br. 2/2001 koju su dali evropski organi zaduženi za zaštitu ličnih podataka u Grupi u skladu sa čl. 29 Uredbe br. 95/46/EK, usvojene 17. maja 2001. godine radi uspostavljanja određenih minimalnih uslova za sakupljanje ličnih dodataka
 na mreži, i, posebno, način, vreme i priroda informacija koje kontrolori podataka moraju da obezbede korisnicima kada se povežu na veb stranice , bez obzira na svrhu povezivanja. Preporuka i kratak opis njene svrhe mogu se naći na drugim stranicama ove veb lokacije.

„KONTROLOR PODATAKA“

Mogu se obrađivati podaci identifikovanih ili neidentifikovanih osoba koje koriste ovu veb lokaciju. „Kontrolor Podataka“ je kompanija „Nice S.p.A.“ sa registrovanom kancelarijom na adresi Via Callalta, 1 u Oderzu (Trevizo).

MESTO OBRAĐIVANJA PODATAKA

Obrađivanje podataka u vezi sa veb uslugama ove veb lokacije se obavlja u gore navedenoj kancelariji kompanije „Nice S.p.A.“a obavlja ga isključivo tehničko osoblje Kancelarije zaduženo za obradu podataka, ili bilo koje osoblja zaduženo za povremene poslove održavanja. Nikakvi podaci koji proizilaze iz ove veb usluge
 se ne prenose ili otkrivaju. Lični podaci korisnika koji traže slanje informativnog materijala (biltena, CD-ROM-ova, glasila, godišnjih izveštaja, odgovore na pitanja, itd) koriste se isključivo u svrhu obezbeđivanja ili vršenja usluga koje se traže i saopštavaju trećim licima samo ako je to neophodno za tu svrhu.

VRSTA OBRAĐIVANJA PODATAKA

Podaci o navigaciji

Kompjuterski sistemi i softverske procedure koje se koriste za rad ove veb lokacije preuzimaju, tokom normalnog rada, određene lične podatke čiji prenos je implicitan pri upotrebi internet komunikacionih protokola. Ove informacije se ne prikupljaju tako da budu povezane sa identifikovanim licima, ali po samoj svojoj prirodi bi mogle, pomoću obrade i povezivanjem sa podacima koje čuva treća strana, omogućiti da korisnici budu identifikovani. Ova kategorija podataka uključuje IP adrese ili imena domena računara koji koriste korisnici kada se povezuju na veb lokaciju, adrese u URI (Jedinstveni identifikator resursa) označavanju traženih sredstava, vreme zahteva, metoda koja se koristi za podnošenje zahteva serveru, veličina datoteke dobijene u odgovoru, numerički kôd koji ukazuje na status odgovora koji je dao server (uspešno, greška, itd) i drugih parametara koji se odnose na operativni sistemi i kompjutersko okruženje korisnika. Ovi podaci se koriste samo za dobijanje anonimnih statističkih podataka o korišćenju lokacije i za proveru njegovog ispravnog funkcionisanja, i brišu se odmah nakon obrade. Podaci se mogu koristiti da se utvrdi odgovornost u slučaju hipotetičkih kompjuterskih kriminalnih radnji protiv veb lokacije: sa izuzetkom ove mogućnosti, trenutno se podaci o veb kontaktu ne drže više od sedam dana.

Podaci koje dobrovoljno pruža korisnik

Izborno, eksplicitno i dobrovoljno slanje e-pošte na adrese navedene na ovoj veb lokaciji podrazumeva naknadno sticanje adrese pošiljaoca, potrebne radi zahteva za odgovor, kao i bilo kojih drugih ličnih podataka sadržanih u poruci. Specifične izjave sa sažetim informacijama će se postepeno objavljivati ili prikazivati na stranicama veb lokacije posvećene određenim uslugama na zahtev.

Kolačići su kratke tekstualne datoteke koje sadrže podatke pretraživanja koje veb lokacije čuvaju dok se krećete po njima, kako bi ih poboljšale.

Prilikom pretraživanja unutar veb lokacije, ovaj drugi šalje kolačiće uređaju koji koristite (računar, noutbuk računar, tablet uređaj, pametni telefon).

Oni se obično čuvaju u pregledaču sa kojim pregledate veb stranice. Veb lokacija koja je poslala kolačiće može onda da ih pročita i snimi na istom uređaju kako bi dobili različite informacije o korisniku.

Koje informacije? Svaka vrsta kolačića ima dobro definisanu ulogu.

KOLAČIĆ

KOJE VRSTE KOLAČIĆA POSTOJE?

Postoje tri velike kategorije kolačića, od kojih svaka ima svoje karakteristike: tehnički kolačići, kolačići za profilisanje i kolačići trećih strana.

 1. TEHNIČKI KOLAČIĆI Oni su potrebni za pravilno funkcionisanje veb lokacije i neophodni su za omogućavanje kretanja. U nedostatku tehničkih kolačića možda nećete moći pravilno pregledati stranice ili možda nećete moći da koristite neke usluge. Na primjer, tehnički kolač je od suštinskog značaja za održavanje povezanosti korisnika prilikom posete veb lokaciji ili za snimanje postavki jezika, prikaza itd. Tehnički kolačići se dalje dele na: kolačići za pregledanje, analitički kolačići i kolačići funkcionalnosti.
  a. Kolačići za pregledanje obezbeđuju nesmetano kretanje po veb lokaciji (na primer, omogućavaju vam kupovinu ili potvrdu identiteta za pristup ograničenim područjima);
  b. Analitički kolačići se smatraju tehničkim kolačićima samo kada ih direktno koristi menadžer veb lokacije za prikupljanje zbirnih informacija o broju korisnika i načinu na koji posećuju veb lokaciju;
  c. Kolačići funkcionalnosti omogućavaju korisniku kretanje prema nizu odabranih kriterijuma (na primer, jezik, proizvodi odabrani za kupovinu itd) kako bi se poboljšale usluge pružene samom korisniku.
 2. KOLAČIĆI ZA PROFILISANJE Imaju zadatak da profilišu korisnika. Koriste se za slanje reklama u skladu sa vlastitim preferencama korisnika tokom kretanja po veb lokacijama.
 3. KOLAČIĆI TREĆE STRANE Generišu ih i njima upravljaju osobe koje nisu administrator veb lokacije koju korisnik pregleda (obično pod ugovorom između vlasnika veb lokacije i treće strane).
  Svi kolačići se takođe mogu katalogizovati prema sledećoj kategorizaciji:
  kolačići sesije se brišu pri zatvaranju pregledača;
  uporni kolačići ostaju u pregledaču određeni vremenski period.
  Ovi drugi se koriste, na primer, za prepoznavanje uređaja koji se povezuje sa veb lokacijom, olakšavajući potvrdu identiteta korisnika.

KAKO KORISTIMO KOLAČIĆE?

U tabeli u nastavku je sumirano kako se naši i kolačići treće strane koriste na našoj veb lokaciji. Takve upotrebe uključuju upotrebu kolačića da:

 • saznamo ukupan broj posetilaca naše veb lokacije na kontinuiran način;
 • saznamo vrste pregledača (Fajerfoks, Safari ili Internet eksplorer) i operativnih sistema (kao što su Vindouz ili Mekintoš) korišćenih za posetu našoj veb lokaciji;
 • pratimo performanse veb lokacije - uključujući i kako je posetioci koriste - kako bismo poboljšali samu lokaciju;
 • personalizujemo i poboljšamo onlajn iskustvo korisnika.

KOJE KOLAČIĆE KORISTI OVA VEB LOKACIJA?

NAČIN DEAKTIVIRANJA KOLAČIĆA

Većina pregledača (Internet eksplorer, Fajerfoks, Krom, itd) su konfigurisani da prihvataju kolačiće.

Međutim, kolačići koji se čuvaju na čvrstom disku vašeg uređaja i dalje mogu biti obrisani i takođe možete onemogućiti kolačiće sledeći uputstva koja pruža glavni pregledač, na sledećim vezama:

Krom

 1. Kliknite na Krom meni na traci sa alatkama pregledača.
 2. Izaberite Postavke.
 3. Kliknite na Prikaži napredna podešavanja.
 4. U odeljku „Privatnost“ kliknite na dugme Postavke sadržaja.
 5. U odeljku „Kolačići“ možete promeniti postavke kolačića

Safari

Da biste postavili blokiranje kolačića na Safariju u iOS-u 8, dodirnite Podešavanja > Safari > Blokiraj kolačiće i izaberite opciju „Dozvoli uvek“, "Dozvoli samo veb lokacije koje posećujem“, „Dozvoli samo za trenutne veb lokacije“ ili „Uvek blokiraj“. U iOS-u 7 ili starijim verzijama, izaberite „Nikada“, „Treća strana i oglašivači“ ili „Uvek“.

Fajerfoks

 1. Kliknite na dugme menija i izaberite Željene postavke.
 2. Izaberite panel Privatnost.
 3. Pod postavkama Istorija: izaberite Koristi prilagođene postavke.
 4. Da biste omogućili kolačiće, označite stavku Prihvati kolačiće sa lokacija; da ih onemogućite, uklonite označenu stavku.

Eksplorer

 1. Da biste otvorili Internet eksplorer, kliknite na dugme Start. U polju za pretragu ukucajte Internet eksplorer, a zatim na listi rezultata kliknite na Internet eksplorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Kliknite na karticu Privatnost u okviru Postavke i pomerite klizač gore za onemogućavanje
 4. svih kolačića ili dole da ih sve omogućite, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Blokiranje kolačića može sprečiti da se neke veb stranice pravilno prikazuju. 

Neki kolačići se koriste da prate i definišu „oglašavanje na osnovu ponašanja“, gde možete da pronađete definicije i objašnjenje kako bi ih svi korisnici moli lako da razumeju.

Jednostavno rečeno, oglašavanje na osnovu ponašanja je praksa zasnovana na pretraživanju mreže i omogućava brendovima da šalju reklamne poruke korisnicima mreže na osnovu njihovih interesovanja.

Bezbedno je, transparentno i dizajnirano da vam omogući kontrolu nad sobom.

Ova veza će vam pružiti iscrpno objašnjenje vaših onlajn izbora i pomoći će vam da razumete kako da onemogućite reklamiranje na osnovu ponašanja. https://www.youronlinechoices.com.

Da biste direktno proverili i upravljali svojim kolačićima, posetite sledeću adresu: 
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/ sa koje možete da omogućite i onemogućite kolačiće raznih kompanija na nivou pregledača, pojedinačno.

IZBORNO DOSTAVLJANJE PODATAKA

Osim kako je navedeno u vezi podataka o navigaciji, korisnik ima pravo da pruži lične podatke navedene u obrascima za zahtev kompaniji „Nice S.p.A.“ili kako je navedeno u kontaktima sa Kancelarijom da zatraži bilo koji informativni materijal ili druge komunikacije. Propust da se obezbede ovi podaci može učiniti nemogućim dobijanje onoga šta je korisnik tražio. Mora se imati na umu da u nekim slučajevima (ne odnosi se na redovno upravljanje ovom veb lokacijom) organi mogu da zahtevaju novosti i informacije u skladu sa čl. 157 zakonodavne Uredbe br. 196/2003, u cilju praćenja obrade ličnih podataka. U ovim slučajevima odgovaranje je obavezno, pod pretnjom administrativne kazne.

NAČINI OBRADE

Lični podaci se obrađuju automatizovanim alatima za period koje je striktno neophodno da se postignu ciljevi zbog kojih su prikupljeni. Uvedene su posebne mere bezbednosti da bi se sprečio gubitak podataka, nezakonito ili nepravilno korišćenje i neovlašćen pristup.

PRAVA ZAINTERESOVANIH STRANA

Subjekti čiji su lični podaci u pitanju imaju pravo da u bilo kom trenutku dobiju potvrdu o postojanju ili na drugi način tih podataka i da znaju njihov sadržaj i poreklo, provere njihovu tačnost ili da traže njihovu integraciju, ažuriranje ili uklanjanje (čl. 7 zakonodavne Uredbe br. 196/2003). U okviru ovog člana zainteresovane strane imaju pravo da traže poništavanje, transformaciju u anonimni oblik ili blokiranje podataka obrađenih nezakonito, i da se suprotstave njihovoj obradi u svakom slučaju, iz opravdanih razloga.

Zahtevi treba da budu poslati na: Služba komunikacija i marketinga kompanije „Nice S.p.A.“ sa registrovanom kancelarijom na adresi: Via Callalta, 1 u Oderzu (Trevizo).