Přejít k hlavnímu obsahu
Nice

Form di ricerca

Nice Headquarters

Via Callalta, 1
31046 Oderzo (TV)
Itálie

Tel. +39.0422.85.38.38

 

Oficiální distributor v České republice

Technopark CZ s.r.o.

Hudcova 532/78b
612 00 Brno
Česká Republika

Perfect Door s.r.o.

Pražská 238
250 66 Zdiby
Česká Republika

*Povinná políčka

Prohlášení o souhlasu

Přečetl jsem si poučení:

POUČENÍ PODLE DŘÍV. ODST.13 Vlád.naříz. 196/03: Osobní údaje shromážděné na této webové stránce budou zpracovány v tištěné a elektronické podobě pro následující účely:
a) Pro splnění vaší žádosti o informace týkající se našich výrobků nebo informace o našich prodejcích;
b) pro zasílání informační a obchodní komunikace, propagačních materiálů (včetně našeho informačního bulletinu), reklamního materiálu a/nebo nabídek zboží a služeb, jakýmkoli způsobem (známým či nikoliv), včetně například a nikoliv pouze poštou, internetem, telefonem, e-mailem, v MMS, SMS. atd.
Povaha poskytování vašich údajů pro účely uvedené v písmenu a) je nezbytná k tomu, aby bylo možné vyhovět vaší žádosti o informace, kde by vaše případné odmítnutí mohlo tuto možnost omezit; zatímco pro účely uvedené v písmenu b) je poskytování vašich údajů nepovinné, jejich odmítnutí tudíž nebude mít žádný důsledek na účel uvedený v písmenu a). Tyto údaje budou zpracovány interním personálem, sdělovány výhradně oprávněným osobám a nebudou předmětem šíření. Ohledně poskytnutých údajů můžete uplatnit práva uvedená v článku 7 zasláním konkrétní písemné žádosti správci údajů: Nice S.p.A. - Via Callalta, 1 - 31046 Oderzo (TV) - vedení společnosti.
 

Souhlasím, aby se mé osobní údaje používaly k účelům uvedeným v bodě a) (žádost o informace)
Souhlasím, aby se mé osobní údaje používaly k účelům uvedeným v bodě b) (marketing)