Přejít k hlavnímu obsahu
Nice

Form di ricerca

Privacy policy

PROČ TOTO UPOZORNĚNÍ

Tato stránka popisuje, jakým způsobem se provádí správa stránek s ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů, kteří je používají. Toto upozornění se uvádí rovněž ve smyslu ustanovení § 13 legislativního nařízení č. 196/2003 o ochraně osobních údajů osob, které využívají služeb webových stránek Nice S.p.A.,dostupného prostřednictvím internetu na adrese:

https://www.niceforyou.com

Tato informace se týká pouze stránek společnosti Nice S.p.A.a nikoli dalších webových stránek, které uživatel navštíví prostřednictvím odkazů. Vychází rovněž z Doporučení č. 2/2001, které evropské orgány pro ochranu osobních údajů sdružené ve skupině zřízené podle § 29 směrnice č. 95/46/ES přijaly 17. května 2001 s cílem stanovit některé minimální požadavky pro sběr osobních údajů online a zejména pro způsob, dobu a povahu poskytování informací, které správci údajů musí poskytnout uživatelům, kteří navštíví webové stránky, a to nezávisle na účelu připojení. Doporučení a stručný popis účelu lze nalézt na jiných stránkách tohoto webu.

"SPRÁVCE" ÚDAJŮ

Po navštívení těchto stránek mohou být zpracovány údaje o identifikovaných nebo identifikovatelných osobách. „Správcem“ jejich zpracování je Nice S.p.A. se sídlem ve Via Callalta, 1 v Oderzo (TV).

MÍSTO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování údajů souvisejících s webovými službami dostupnými na těchto stránkách probíhá v sídle výše uvedené společnosti Nice S.p.A.a provádí je výhradně technický personál oddělení určeného ke zpracování údajů, případně osoby pověřené údržbou. Žádné údaje související se službami poskytovanými prostřednictvím webových stránek, nejsou dále zveřejňovány ani šířeny. Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří požadují odesílání informačních materiálů (informační bulletiny, CD-ROM novinky, výroční zprávy, odpovědi na otázky atd.) se používají pouze k provedení služby nebo vyřízení žádosti a jsou poskytnuty třetím stranám, pouze je-li to nezbytné k danému účelu.

TYPY ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Údaje o procházení

Informační systémy a softwarové postupy určené pro činnost těchto webových stránek získávají během svého normálního provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně dán používáním komunikačních internetových protokolů. Tyto informace nejsou shromažďovány za účelem jejich přiřazení k identifikovaným datovým subjektům, vzhledem ke své povaze by však mohly umožnit identifikace uživatelů prostřednictvím zpracování a přiřazení k údajům v držení třetích stran. Do této kategorie údajů patří IP adresy nebo doménová jména počítačů uživatelů, kteří webové stránky navštívili, adresy požadovaných zdrojů se zápisem URI (Uniform Resource Identifiers), doba požadavku, metoda zadání požadavku serveru, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (dobrý, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele. Tyto údaje jsou používány výhradně k získání anonymních statistických informací o využití webových stránek a pro zajištění jejich správné funkce a po jejich zpracování dojde k jejich okamžitému smazání. Tyto údaje by mohly být použity ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických kybernetických zločinů proti stránkám: kromě této možnosti se údaje o kontaktování webových stránek neukládají déle než sedm dní.

Údaje poskytované dobrovolně uživatelem

Zaslání e-mailové adresy uvedené na této webové stránce na základě jednoznačného a dobrovolného rozhodnutí uživatele znamená následné získání adresy odesílatele, nezbytné pro uspokojení požadavku, jakož i dalších osobních údajů obsažených ve zprávě. Konkrétní souhrnné informace jsou postupně hlášeny nebo zobrazeny na webových stránkách určených k poskytování konkrétních služeb na vyžádání.

Cookies jsou malé textové soubory, které obsahují údaje z procházení internetu a které webové stránky ukládají během procházení pro zlepšení služeb.

Při procházení internetu posílají webové stránky cookies do zařízení, které používáte (PC, notebook, tablet, smartphone).

Ty se zpravidla ukládají v prohlížeči, který používáte. Webové stránky, které poslaly cookies, si pak mohou stáhnout a uložit cookies, které jsou na vašem zařízení, čímž o uživateli získají různé druhy informací.

Jaké informace? Každý typ cookies má jasně definovanou roli.

COOKIE

JAKÉ TYPY COOKIES EXISTUJÍ?

Existují tři veliké kategorie cookies, z nichž každá má svou charakteristiku: technické cookies, profilové cookies a cookies třetích stran.

 1. TECHNICKÉ COOKIES Jsou nutné pro správnou činnost internetových stránek a nezbytné pro procházení. Pokud technické cookies chybí, nemusí se stránky správně zobrazit nebo nemusíte být schopni používat některé služby. Technické cookies jsou například velmi důležité, aby uživatel zůstal připojený po celou dobu návštěvy webové stránky nebo pro uložení nastavení jazyka, displeje atd... Technické cookies se dále dělí na: navigační cookiesanalytické cookies a funkční cookies.
  a.  Navigační cookies zajišťují hladké procházení a používání webových stránek (například umožňují provést nákup nebo provést identifikaci pro vstup do vyhrazených oblastí);
  b.  Analytické cookies jsou považovány za technické cookies, pouze pokud je používá přímo provozovatel webu pro shromažďování informací v souhrnné podobě, o počtu uživatelů a způsobech, jakými způsoby uživatelé stránky navštěvují;
  c. Funkční cookies umožňují uživateli procházet stránky podle řady vybraných kritérií (například jazyk, výrobky vybrané k nákupu atd.), aby se zlepšila služba poskytovaná uživateli.
 2. PROFILOVÉ COOKIES Mají za úkol profilovat uživatele. Používají se k odesílání reklamních sdělení v souladu s preferencemi vyjádřenými samotným uživatelem během jeho procházení internetu.
 3. COOKIES TŘETÍCH STRAN Jsou vytvářeny a spravovány jinými subjekty, než je správce webových stránek, které uživatel prochází (obvykle na základě smlouvy mezi vlastníkem stránek a třetí stranou).
  Všechny cookies lze také roztřídit podle následující kategorizace:
  cookies relace se odstraní při zavření internetového prohlížeče;
  trvalé cookies zůstávají v prohlížeči po určitou dobu.
  Používají se například k identifikaci zařízení, které se připojuje ke webové stránce, což usnadňuje činnosti při ověřování uživatelem.

JAK POUŽÍVÁME COOKIES?

Níže uvedená tabulka shrnuje způsoby, jakými jsou naše cookies a cookies třetích stran používány na našich webových stránkách. To zahrnuje použití cookies pro:

 • zjištění celkového počtu návštěvníků našich stránek průběžně;
 • identifikaci typů prohlížečů (Firefox, Safari nebo Internet Explorer) a operačních systémů (např. systému Windows nebo Macintosh) používaných při návštěvě našich stránek;
 • sledování výkonu webových stránek - včetně způsobu, jakým je návštěvníci používají - s cílem zlepšení stránek;
 • přizpůsobení a zvýšení on-line zkušeností uživatele.

KTERÉ COOKIES TYTO STRÁNKY POUŽÍVAJÍ?

ZPŮSOBY PRO VYPNUTÍ COOKIES

Většina prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Chrome atd.) jsou konfigurovány pro přijímání cookies.

Cookies uložené na pevném disku vašeho zařízení lze ovšem smazat a kromě toho lze cookies zakázat podle pokynů poskytnutých hlavními prohlížeči na následujících odkazech:

Chrome

 1. Klikněte na menu Chrome na liště nástrojů prohlížeče.
 2. Zvolte Nastavení.
 3. Klikněte na tlačítko Zobrazit pokročilá nastavení.
 4. V sekci "Ochrana soukromí" klikněte na tlačítko Nastavení obsahu.
 5. V sekci "Cookies" můžete změnit nastavení cookies

Safari

Chcete-li nastavit blokování cookies v Safari v iOS 8, klikněte na Nastavení> Safari> Blokovat cookies a zvolte "Vždy povolit", "Povolit pouze z webových stránek, které navštívím", "Povolit pouze z aktuální webové stránky" nebo "Vždy zablokovat". V systému iOS 7 nebo starších verzích zvolte "Nikdy", "Od třetích stran a inzerentů" nebo "Vždy".

Firefox

 1. Klikněte na tlačítko menu a vyberte Předvolby.
 2. Zvolte panel Osobní údaje.
 3. V položce Nastavení historie: vyberte možnost Použít vlastní nastavení.
 4. Pro aktivaci cookies označte položku Povolit cookies z webových stránek; pro jejich vypnutí odstraňte označení položky.

Explorer

 1. Pro otevření Internet Exploreru klikněte na tlačítko Start. Do vyhledávacího pole zadejte Internet Explorer a poté v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.
 2. Klikněte na tlačítko Nástroje a potom na Možnosti internetu.
 3. Klikněte na kartu Osobní údaje v nabídce Nastavení a posuňte jezdce nahoru pro zablokování
 4. všech cookies nebo dolů pro jejich povolení a potom klikněte na tlačítko OK.
 5. Blokování souborů cookie může zabránit správné zobrazení některých webových stránek. 

Některé soubory cookie se používají ke sledování a profilování „behaviorální reklamy“, na této adrese najdete definice a vysvětlení v naději, že jsou snadno srozumitelné všem skupinám uživatelů.

Jednoduše řečeno, behaviorální reklama je praktikou, která je založena na procházení stánek v síti a umožňuje značkám posílat reklamní sdělení uživatelům sítě v souladu s jejich zájmy.

Je to bezpečné, transparentní a zaměřené na poskytnutí kontroly uživatelům.

Tento odkaz poskytne úplné vysvětlení svých internetových možností a umožní vám zjistit, jak zakázat behaviorální reklamy. https://www.youronlinechoices.com.

Pro ověření a přímou správu reklamních cookies navštivte tuto adresu: 
https://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby, odtud můžete jednotlivě zapnout a vypnout v prohlížeči cookies různých společností.

DOBROVOLNÉ POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Mimo ustanovení ohledně údajů o prohlížení může uživatel poskytnout osobní údaje uvedené ve formulářích žádostí určených pro společnost Nice S.p.A.jinak poskytnutých ve styku s příslušným oddělením při zadávání požadavku na zaslání informačních materiálů nebo jiných informací. Jejich neposkytnutí může splnění požadavku znemožnit. Je třeba mít na paměti, že v některých případech (které se netýkají běžné správy těchto stránek), může příslušný orgán požádat o informace podle § 157 legislativního nařízení č. 196/2003 za účelem kontroly zpracování osobních údajů. V těchto případech je odpověď povinná a za její neposkytnutí může být uložena pokuta.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí automatizovaných nástrojů pro dobu nezbytnou k dosažení cílů, pro které byly shromážděny. Aby se zamezilo ztrátě údajů, jejich nedovolenému či nesprávnému používání a neoprávněnému přístupu, dodržují se zvláštní bezpečnostní opatření.

PRÁVA UŽIVATELŮ

Subjekty, k nimž se osobní údaje vztahují, mají právo kdykoli získat potvrzení o existenci těchto údajů, znát jejich obsah a původ, ověřovat si jejich správnost, požádat o jejich doplnění, aktualizaci nebo opravu (§ 7 legislativního nařízení. č. 196/2003). V souladu s ustanoveními téhož článku vzniká právo požádat o zrušení, převedení do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem a v oprávněných případech nesouhlasit s jejich zpracováním.

Žádosti se musí adresovat do oddělení komunikace a marketingu společnosti Nice S.p.A. se sídlem ve Via Callalta, 1 v Oderzo (TV).