Přejít k hlavnímu obsahu
Nice

Form di ricerca

Nabídky práce

Nabídky práce

We are Nice

"Jsme přesvědčeni, že pouze s pomocí všech můžeme dosáhnout cílů společnosti. Věříme v rozmanitost myšlenek, které vytvářejí inovace. Věříme, že lidé vytvářejí odlišnosti a v tomto smyslu je povzbuzujeme."

Lauro Buoro
předseda a zakladatel Nice S.p.A.

Be That Change

Nice je společenská realita otevřená vztahům, nápadům a výměně znalostí. Připojili jsme se jediným hlasem, který se skládá z mnoha hlasů, které každý den přispívají k vytváření nových hodnot společnosti. Výrobky naší práce jsou výsledkem spolupráce a integrace, kterých jsme všichni protagonisté.

"Be That Change!" je poselství, které nás inspiruje, protože změna začíná naším zodpovědným chováním a je součástí cesty, která hodnotí každý aspekt naší každodenní práce.

Být jedním z lidí Nice znamená prožít pozitivní a stimulující mezinárodní pracovní prostředí, které napomáhá posílení komunikace a týmové práce.

Sledujte nás na LinkedIn