Skočiť na hlavný obsah
Nice

Form di ricerca

Nice Headquarters

Via Callalta, 1
31046 Oderzo (TV)
Taliansko

Ph. +39.0422.85.38.38

 

Oficiálny distribútor na Slovensku

AXIAL, s.r.o.

Dlhá 25/B
90031 Stupava
Slovenská republika

*Povinné údaje

Vyhlásenie o súhlase

Po prečítaní oznámenia:

OZNÁMENIE PODĽA ČL. 13 zákona 196/03: S osobnými údajmi zhromaždenými v rámci týchto webových stránok sa bude manipulovať vo formáte výtlačku na papieri a v elektronickom formáte na nasledujúce účely:
a) na spracovanie vašej žiadosti o informácie o našich produktoch alebo o získanie informácií o našich predajcoch;
b) na posielanie informačných a obchodných komunikácií, aj reklamného charakteru (vrátane nášho bulletinu), reklamného materiálu a/alebo ponúk tovaru a služieb akýmkoľvek prostriedkom (známym alebo ešte neznámym), vrátane, napríklad, poštou, prostredníctvom internetu, telefonicky, emailom, prostredníctvom MMS, SMS a pod.
Charakter poskytnutia vašich údajov na účely podľa bodu a) je nevyhnutný, aby sme vám mohli poskytnúť vami požadované informácie, pričom vaše prípadné odmietnutie by mohlo znemožniť takúto možnosť; zatiaľ čo pre účely podľa bodu b) je súhlas s použitím vašich osobných údajov je nepovinný, a jeho zamietnutie žiadnym spôsobom neovplyvní účely uvedené v bode a). Údaje budú spracúvať interní zamestnanci, ktorí budú komunikovať výhradne s autorizovanými subjektmi a údaje sa nebudú poskytovať ďalším osobám. V súvislosti s poskytnutými údajmi môžete uplatniť svoje práva podľa článku 7 podaním konkrétnej písomnej žiadosti spracovateľomi údajov na adresu: Nice S.p.A. - Via Callalta, 1 - 31046 Oderzo (TV) - Do pozornosti Vedenia spoločnosti.
 

Súhlasím s používaním mojich osobných údajov na účely podľa bodu a) (žiadosť o informácie)
Súhlasím s používaním mojich osobných údajov na účely podľa bodu b) (marketing)