Skočiť na hlavný obsah
Nice

Form di ricerca

Pracujte s nami

Pracujte s nami

We are Nice

„Sme presvedčení, že iba spoločnými silami dokážeme splniť ciele našej spoločnosti. Veríme v diverzifikáciu myšlienok, ktoré generujú inováciu. Veríme, že za výnimočnosťou sú osoby a my ich v tom podporujeme a snažíme sa, aby vynikali čo najviac.“

Lauro Buoro
Prezident a zakladateľ Nice S.p.A.

Be That Change

Nice predstavuje sociálnu realitu, ktorá je otvorená ďalším vzťahom, nápadom a výmene poznatkov. Spojili sme sa a vystupujeme ako jediný hlas zložený z mnohých hlasov, ktoré každý deň prispievajú k hodnote podniku a zvyšujú ju. Produkty našej práce sú výsledkom spolupráce a integrácie, v ktorej sme všetci protagonistami.

„Be That Change!“ je posolstvom, ktoré nás inšpiruje, pretože zmena vyplýva z nášho zodpovedného prístupu a je súčasťou prechodu, ktorý zhodnocuje všetky aspekty našej každodennej práce.

Ak je niekto súčasťou tímu Nice People, znamená to, že pracuje v pozitívnom a povzbudivom prostredí, ktoré pomáha posilňovať komunikáciu a skupinovú prácu.

Sledujte nás LinkedIn