Skočiť na hlavný obsah
Nice

Form di ricerca

Zásady ochrany osobných údajov

PREČO POSKYTUJEME TOTO UPOZORNENIE

Na tejto stránke sú opísané režimy riadenia webovej stránky v súvislosti s používaním osobných údajov jej návštevníkov. Sú to informácie súvisiace aj s ustanoveniami čl. 13 zákona č. 196/2003 – Zákonník o ochrane osobných údajov vzťahujúcimi sa na osoby, ktoré využívajú služby poskytované na webových stránkach spoločnosti Nice S.p.A. dostupných telematicky na adrese:

https://www.Niceforyou.com

Informácie sa vzťahuje iba na webové stránky spoločnosti Nice S.p.A. a nie na ostatné webové stránky prezerané návštevníkmi prostredníctvom linku. Informácie sa riadia aj Odporúčaním č. 2/2001, ktoré európske dozorné orgány pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, združené v Skupine vytvorenej podľa čl. 29 smernice č. 95/46/ES, prijali 17. mája 2001 na určenie niektorých minimálnych požiadaviek pri zhromažďovaní osobných údajov on-line, a, predovšetkým, na určenie spôsobov, časov a charakteru informácií, ktoré osoby pracujúce s údajmi musia poskytnúť používateľom, pokiaľ sú údaje spojené s webovými stránkami, nezávisle od účelov pripojenia. Odporúčanie a stručný opis účelov sú uvedené na iných stránkach týchto webových stránok.

„OSOBA PRACUJÚCA“ S ÚDAJMI

V súvislosti s prezeraním týchto webových stránok sa môžu zhromažďovať údaje identifikovaných alebo identifikovateľných osôb. „Osoba pracujúca“ s ich údajmi je Nice S.p.A. so sídlom n adrese Via Callalta, 1, Oderzo (TV).

MIESTO SPRACOVANIA ÚDAJOV

Spracovanie údajov súvisiacich s webovými službami na týchto webových stránkach sa vykonáva vo vyššie uvedenom sídle spoločnosti Nice S.p.A. vykonáva ho výhradne technický personál oddelenia povereného spracovaním údajov, prípadne pracovníci poverení príležitostnými úlohami údržby. Neposkytujú sa, ani sa nezverejňujú, žiadne údaje získané prostredníctvom webových služieb. Osobné údaje poskytované používateľmi, ktorí žiadajú o posielanie informačných materiálov (katalógy, Cd-rom, newsletter, výročné správy, odpovede na dopyty a pod.) sa používajú výhradne na poskytovanie a vykonávanie požadovaných služieb a komunikujú sa tretím osobám iba v prípade, že je to nevyhnutné pri plnení služby.

TYPY SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

Údaje o navigácii

Informačné systémy a softvérové postupy potrebné na fungovanie týchto webových stránok počas svojej normálnej prevádzky zhromažďujú niektoré osobné údaje, ktorých prenos je podmienený používaním komunikačných protokolov na internete. Sú to informácie, ktoré sa nezhromažďujú s cieľom priradiť ich k príslušným osobám, ale ktoré by mohli, vzhľadom na ich charakter, prostredníctvom spracovania a priradenia s údajmi vlastnenými tretími osobami, umožniť identifikáciu používateľov. Do tejto kategórie údajov patria adresy IP alebo názvy domén počítačov používaných osobami, ktoré sa pripoja k webovým stránkam, adresy v označení URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metóda podania požiadavky serveru, rozmery súboru získaného pri odpovedi, číselný kód indikujúci stav odpovede od serveru (úspešné splnenie, chyba a pod.) a iné parametre súvisiace s operačným systémom a s informačným prostredím používateľa. Takéto údaje sa získavajú výhradne na účely získavania anonymných štatistických údajov a na kontrolu správneho fungovania stránok a vymažú sa okamžite po spracovaní. Údaje by sa mohli použiť na zistenie zodpovednosti v prípade hypotetických informačných prečinov poškodzujúcich webové stránky: okrem tejto možnosti sa v súčasnosti údaje o kontaktoch na webových stránkach nenechávajú dlhšie než sedem dní.

Údaje poskytnuté dobrovoľne zo strany používateľa

Nepovinné, explicitné a dobrovoľné posielanie emailových správ na adresy uvedené na týchto webových stránkach bude znamenať následnú akvizíciu adresy odosielateľa, ktorá je nevyhnutná pre doručenie odpovedí na žiadosti, ako aj akvizíciu iných osobných údajov zadaných pri žiadosti. Konkrétne stručné informácie budú postupne uvedené alebo zobrazené na stránkach venovaných konkrétnym požadovaným službám.

Cookie sú krátke textové súbory obsahujúce údaje o navigácii, ktoré webové stránky počas samotnej navigácie ukladajú do pamäte, aby ju mohli v budúcnosti optimalizovať.

Počas navigácie v rámci nejakej webovej stránky táto stránka posiela na používané zariadenie (pc, notebook, tablet, smartfón) cookie. Tieto súbory sa zvyčajne ukladajú na používanom prehliadači. Webová stránka, ktorá poslala súbory cookie, môže neskôr, s cieľom získať rôzne informácie o používateľovi, načítať a zaregistrovať tie, ktoré sú na rovnakom zariadení.

Aké informácie? Každý druh cookie má svoju presnú úlohu.

COOKIE

AKÉ DRUHY COOKIE EXISTUJÚ?

Existujú tri veľké kategórie súborov cookie, každá so svojimi charakteristikami: technické cookie, cookie na vytvorenie profilu a cookie tretích strán.

 1. TECHNICKÉ COOKIE Sú nevyhnutné na zaistenie správneho fungovania webových stránok a neodmysliteľné pre umožnenie navigácie. Ak by neboli prítomné technické cookie, stránky by sa nemuseli zobraziť správne alebo by nemuseli byť prístupné niektoré služby. Technické cookie sú nevyhnutné, napríklad, pre pripojenie používateľa počas celej návštevy nejakej webovej stránky alebo na uloženie nastavení pre jazyk, zobrazovanie a pod. Technické cookie možno ďalej rozdeliť na: cookie pre navigáciucookie pre analýzu a funkčné cookie.
  a. Cookie pre navigáciu zaručujú normálnu navigáciu a využívanie funkcií webových stránok (napríklad, umožňujú urobiť nejaký nákup alebo prejsť k autentifikácii používateľa pre jeho prístup k súkromným reláciám);
  b. Cookie pre analýzu sa podobajú technickým cookie iba keď ich používa priamo správca stránky na zhromažďovanie informácií v združených formách, informácie o počte používateľov a o spôsoboch navštevovania stránky zo strany používateľov;
  c. Funkčné cookie umožňujú používateľovi navigovať podľa série zvolených kritérií (napríklad jazyk, výrobky zvolené pre nákup, a pod.) s cieľom zlepšiť služby pre daného konkrétneho používateľa.
 2. COOKIE NA VYTVORENIE PROFILU Ich úlohou je vytvoriť profil používateľa. Používajú sa s cieľom posielať používateľovi reklamu v súlade s jeho záujmami, ktoré samotný používateľ prejavil počas svojej navigácie.
 3. COOKIE TRETÍCH STRÁN Generujú ich a riadia iné subjekty, nie správca webovej stránky, po ktorej používateľ pohybuje (vo všeobecnosti sa uplatňujú dohody medzi vlastníkom stránky a tretej strany).
  Všetky súbory cookie sa dajú zaradiť do kategórií aj podľa nasledujúcich kritérií:
  cookie relácie vymažú sa po uzavretí navigácie a prehliadača;
  perzistentné cookie ostanú vnútri prehliadača počas vopred definovanej doby.
  Používajú sa, napríklad, na rozpoznanie zariadenia, ktoré sa pripája k stránke a tým uľahčujú autentifikáciu zo strany používateľa.

AKO VYUŽÍVAME COOKIE?

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté spôsoby používania našich súborov cookie a cookie tretích strán v rámci našich webových stránok. Súbory cookie sa využívajú na nasledujúce účely:

 • určenie celkového počtu návštevníkov našich stránok kontinuálnym spôsobom;
 • rozpoznanie typov prehliadačov (Firefox, Safari alebo Internet Explorer) a operačných systémov (napríklad Windows alebo Macintosh) používaných pri návšteve našich stránok;
 • monitorovanie účinnosti našich webových stránok vrátane spôsobu ich používania zo strany návštevníkov;
 • prispôsobenie a zlepšenie skúseností používateľa online.

KTORÉ COOKIE POUŽÍVAJÚ TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY?

SPÔSOBY PRE VYPNUTIE COOKIES

Väčšina prehliadačov (Internet Explorer, Firefox, Chrome a pod.) je nakonfigurovaných tak, aby akceptovali cookies.

Súbory cookies uložené na pevnom disku vášho počítača sa však dajú vymazať. Okrem toho môžete súbory cookie vypnúť dodržaním postupu, ktoré poskytujú hlavné prehliadače na nasledujúcich linkoch:

Chrome

 1. Kliknite na ponuku Chrome na nástrojovej lište prehliadača.
 2. Zvoľte nastavenia.
 3. Kliknite na položku Ukázať rozšírené nastavenia.
 4. V relácii „Ochrana súkromia“ kliknite na tlačidlo Nastavenie obsahu.
 5. Nastavenia súvisiace so súbormi cookie môžete modifikovať v relácii „Cookie“

Safari

Ak chcete zablokovať cookie zo strany Safari v iOS 8, kliknite na Nastavenia > Safari > Zablokovať cookie a zvoľte „Vždy povoliť“, „Povoliť iba na navštívených stránkach“, „Povoliť iba na aktuálnej webovej stránke“ alebo „Vždy blokovať“. V iOS 7 alebo v starších verziách zvoľte „Nikdy“, „Od tretích strán a reklama“ alebo „Vždy“.

Firefox

 1. Kliknite na tlačidlo ponuky a zvoľte Uprednostnenia.
 2. Zvoľte panel Súkromie.
 3. V položke pre nastavenie chronologického prehľadu zvoľte používanie prispôsobených nastavení.
 4. Ak chcete aktivovať cookie, označte položku Akceptovať cookie od webových stránok. Ak ich chcete zrušiť, položka nesmie byť označená.

Explorer

 1. Ak chcete otvoriť Internet Explorer, kliknite na tlačidlo Štart. Do okienka na vyhľadávanie vpíšte Internet Explorer a v zozname výsledkov kliknite na Internet Explorer.
 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, potom na Možnosti internetu.
 3. Kliknite na kartu Súkromie a v Nastaveniach sa presuňte nahor, aby ste zablokovali
 4. všetky súbory cookie alebo nadol, aby ste ich všetky povolili, potom kliknite na OK.
 5. Zablokovanie súborov cookie by mohlo zabrániť správnemu zobrazeniu niektorých webových stránok. 

Niektoré cookie slúžia na sledovanie a vytváranie profilu pre „reklamu podľa správania sa používateľa“. Definíciu a vysvetlenie nájdete na tejto stránke, aby ju mohli jednoducho pochopiť všetci používatelia, bez rozdielu ich znalostí. Jednoduchými slovami možno povedať, že reklama podľa správania sa používateľa je založená podľa úkonov pri navigácii a umožňuje výrobcom posielať reklamu v závislosti od ich záujmov. Tento spôsob je bezpečný, transparentný a zameraný na možnosť kontroly zo strany spotrebiteľov.

Tento link poskytuje podrobné vysvetlenie pre vaše voľby online a umožní vám pochopiť ako vypnúť reklamu podľa správania sa používateľa. https://www.youronlinechoices.com.

Reklamné cookie si môžete overiť a riadiť na nasledujúcej adrese: 
https://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba tu môžete jednotlivo aktivovať alebo vypnúť, na úrovni prehliadača, cookie rôznych spoločností.

DOBROVOĽNÉ POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Okrem informácií o dátach o navigácii môže používateľ poskytnúť svoje osobné údaje uvedené v moduloch žiadostí adresovaných Nice S.p.A. alebo uvedené pri kontaktoch so správou spoločnosti pri žiadosti o posielanie informačného materiálu, prípadne uvedené pri iných komunikáciách. Ich neposkytnutie môže znemožniť vybavenie žiadosti. Treba tiež pripomenúť, že v niektorých prípadoch (nepodliehajúcich bežnej správne našich webových stránok) môžu kompetentné orgány vyžiadať informácie v zmysle čl. 157 zákona č. 196/2003, a to s cieľom kontroly spracovania osobných údajov. V takýchto prípadoch je odpoveď povinná pod hrozbou pokuty.

SPÔSOB SPRACOVÁVANIA

Osobné údaje sa spracúvajú automatizovanými nástrojmi, za nevyhnutne krátky čas a iba na účely, pre ktoré boli zhromaždené. Aby sa predišlo strate údajov, nepovoleným alebo nesprávnym použitiam, dodržiavajú sa špecifické bezpečnostné opatrenia.

PRÁVA ZAISTERESOVANÝCH OSÔB

Jednotlivci, na ktorých sa vzťahujú osobné údaje, majú právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii ich údajov alebo o ich vymazaní, ako aj poznať ich obsah a pôvod, overiť ich presnosť alebo požiadať o ich doplnenie alebo aktualizáciu, prípadne opravu (čl. 7 zákona č. 196/2003). V zmysle uvedeného článku má jednotlivec právo požiadať o vymazanie, anonymizovanie alebo zablokovanie spracovaných údajov v prípade porušenia zákona, ako aj zo zákonných dôvodov oponovať proti ich spracovaniu.

Požiadavky treba adresovať oddeleniu Komunikácie a marketing spoločnosti Nice S.p.A. so sídlom na adrese Via Callalta, 1, Oderzo (TV).