Skočiť na hlavný obsah
Nice

Form di ricerca

MyNice Welcome
Integrácia s Apple HomeKit

Nice vám umožní ovládať svoju bránu a garážové dvere aj pomocou svojho smartfónu alebo inteligentných hodiniek!

Chceli by ste prísť domov a nájsť garážové dvere už otvorené?
A skontrolovať, či je brána dobre zatvorená, aj keď nie ste pri nej?

Nice vám umožní ovládať bránu a garážové dvere v ľubovoľnom čase, z každého miesta a úplne jednoducho: priamo prostredníctvom smartfónu alebo inteligentných hodiniek!

Rozhranie IT4WIFI, pripojené k vašej sieti Wi-Fi, vám umožní riadiť automatizované systémy Nice pre brány a garážové dvere prostredníctvom aplikácie MyNice Welcome pre Android a iOS.

Vaše automatické systémy Nice budete mať tak vždy poruke.

Stiahnite si aplikáciu MyNice Welcome!

Potrebujete ďalšie informácie? Všetky funkcie aplikácie MyNice Welcome ›››

Nice vám umožňuje ovládať svoje garážové dvere aj prostredníctvom Apple aplikácie Dom!

Integrácia s Apple HomeKit

Pomocou Nice teraz môžete ovládať dvere svojej garáže priamo aplikáciou Dom svojho Phone alebo Apple Watch, a to prostredníctvom Siri a funkcie geolokalizácie.

Vďaka inteligentnému rozhraniu IT4WIFI patrí Nice medzi priekopnícke spoločnosti v sektore Home and Building Automation, ktoré získali certifikát Apple HomeKit v kategórii „Garážové dvere“.

Jediná aplikácia pre všetky zariadenia vo vašom dome!

 • Dom

  Dom

  Dom slúži na otváranie a zatváranie dverí na vašej garáži jednoduchým dotykom.

 • Hlasové príkazy

  Hlasové príkazy

  Požiadajte Siri, aby otvorila garážové dvere, aby ste sa bez čakania dostali do vnútra.

 • Geolokalizácia

  Geolokalizácia

  Aktiváciou GPS sa garážové dvere otvoria automaticky, ihneď po detekcii vášho iPhone vo vopred nastavenej vzdialenosti.

Aplikácia Dom od Apple vám umožní jednoducho ovládať všetky zariadenia HomeKit aj na diaľku, priamo telefónom iPhone alebo Apple Watch, a to komunikáciou s vašou Apple TV.

Umožní vám to vytvoriť rôzne scény, teda kombinácie viacerých zariadení ovládaných súčasne. Napríklad, mohli by ste vytvoriť scénu „odchádzam“, pri ktorej sa zatvoria garážové dvere, zhasnú svetlá a zníži sa teplota na termostate.

Vďaka kompatibilite IT4WIFI s protokolom HomeKit sa dajú automatizované garážové dvere Nice ovládať aj hlasovými príkazmi Siri alebo prostredníctvom geolokalizácie (garáž sa aktivuje po detekcii vášho iPhone vo vami určenej vzdialenosti).

Nice zvyšuje integráciu a bezpečnosť domu!

Kompletná ponuka:
jediná aplikácia pre Android a iOS

Prostredníctvom aplikácie MyNice Welcome pre Android a iOS môžete smartfónom alebo inteligentnými hodinkami ovládať bránu a garážové dvere!

Môžete nastaviť úkony tak, aby sa vykonávali automaticky v určitom čase a v určitých dňoch, napríklad: „Od pondelka do piatku o 19.00 otvoriť bránu a garážové dvere“.

Môžete nastaviť aj automatické upozornenie pri každom otvorení/zatvorení brány alebo garážových dverí.

Compatible with

IFTTT

MyNice Welcome je kompatibilná aj so službou IFTT ( If This Than That ), čo je univerzálny jazyk umožňujúci integráciu rôznych prvkov.

Prostredníctvom aplikácie MyNice Welcome môžete vytvoriť pravidlá pre špeciálne úkony pri určitých udalostiach (If This Then That).

Príklad: „Pri vstupe do určitého priestoru otvoriť bránu“ alebo „Ak je otvorená brána, poslať mail“.

Život s Nice je skutočne jednoduchý!

Stiahnite si aplikáciu MyNice Welcome!

Používate Android alebo iOS?

Prostredníctvom aplikácie MyNice môžete ovládať svoju bránu aj garážové dvere.

Chcete ovládať svoju garáž aplikáciou Dom od Apple?

Vďaka kompatibilite s HomeKit a s Nice je to teraz možné!

Táto schéma ti pomôže pochopiť funkcie aplikácií Nice a zvoliť najvhodnejšiu pre seba!

 • MyNice Welcome

  App pre používateľov Android a iOS

  Ovládanie automatizovaných systémov Nice pre brány a garážové dvere na diaľku priamo smartfónom alebo inteligentnými hodinkami

  Úkony naprogramované v určitom čase a v určitých dňoch

  Kompatibilné so službou IFTTT

  Stiahnite tu:

 • MyNice Welcome HK

  App pre používateľov iOS ako alternatíva pre aplikáciu Dom

  Ovládanie automatizovaných systémov Nice pre garážové dvere na diaľku priamo z iPhone a Apple Watch

  Úkony naprogramované v určitom čase a v určitých dňoch

  Ovládanie garážových dverí prostredníctvom Siri

  Funkcia geolokalizácie

  Stiahnite tu:

Pracovníci pre inštaláciu

Vyhľadajte autorizovaného odborníka na inštaláciu

Lokalizujte svoju polohu

OTÁZKY? ŽIADOSTI? POCHYBNOSTI? KONTAKTUJTE NÁS!

Vyhlásenie o súhlase

Po prečítaní oznámenia:

OZNÁMENIE PODĽA ČL. 13 zákona 196/03: S osobnými údajmi zhromaždenými v rámci týchto webových stránok sa bude manipulovať vo formáte výtlačku na papieri a v elektronickom formáte na nasledujúce účely:
a) na spracovanie vašej žiadosti o informácie o našich produktoch alebo o získanie informácií o našich predajcoch;
b) na posielanie informačných a obchodných komunikácií, aj reklamného charakteru (vrátane nášho bulletinu), reklamného materiálu a/alebo ponúk tovaru a služieb akýmkoľvek prostriedkom (známym alebo ešte neznámym), vrátane, napríklad, poštou, prostredníctvom internetu, telefonicky, emailom, prostredníctvom MMS, SMS a pod.
Charakter poskytnutia vašich údajov na účely podľa bodu a) je nevyhnutný, aby sme vám mohli poskytnúť vami požadované informácie, pričom vaše prípadné odmietnutie by mohlo znemožniť takúto možnosť; zatiaľ čo pre účely podľa bodu b) je súhlas s použitím vašich osobných údajov je nepovinný, a jeho zamietnutie žiadnym spôsobom neovplyvní účely uvedené v bode a). Údaje budú spracúvať interní zamestnanci, ktorí budú komunikovať výhradne s autorizovanými subjektmi a údaje sa nebudú poskytovať ďalším osobám. V súvislosti s poskytnutými údajmi môžete uplatniť svoje práva podľa článku 7 podaním konkrétnej písomnej žiadosti spracovateľomi údajov na adresu: Nice S.p.A. - Via Callalta, 1 - 31046 Oderzo (TV) - Do pozornosti Vedenia spoločnosti.
 

Súhlasím s používaním mojich osobných údajov na účely podľa bodu a) (žiadosť o informácie)
Súhlasím s používaním mojich osobných údajov na účely podľa bodu b) (marketing)