Skočiť na hlavný obsah
Nice

Form di ricerca

január 2019

Nice predstavuje obojsmerné ovládacie systémy

#NiceProducts

Spoločnosť Nice obohatila svoju ponuku ovládačov zavedením obojsmerných verzií: pomocou vysielača Era One BD a prijímača OXI BD teraz môžete získať odpoveď o prijatí príkazu a o stave automatizovaných systémov pre brány a garážové dvere. Keď používateľ vyšle príkaz automatizovanému systému, vysielač signalizuje jeho riadne prijatie, polohu automatizovaného systému, prítomnosť prípadných chýb alebo potrebu výmeny batérie zariadenia. Nový rádiový obojsmerný protokol značky Nice umožňuje komunikáciu medzi vysielačom a prijímačom v oboch smeroch, ako aj funkčnosť siete mesh, ktorá dokáže dosiahnuť ľubovoľný automatizovaný systém Nice v rádiovom dosahu. Automatizované systémy pre brány a garážové dvere sú teraz plne bezpečné a pod kontrolou!

Svojimi 3 rádiovými kanálmi a tlačidlom „info“ obojsmerný vysielač Era One umožňuje ovládať tri automatizované systémy alebo automatizované skupiny. Vibrácie a vizuálna spätná väzba (prostredníctvom zabudovanej LED) poskytujú používateľovi potvrdenie vykonania príkazu. Stlačením tlačidla „Info“ získate kedykoľvek informácie o polohe svojho automatizovaného systému (otvorený, zatvorený alebo v polohe čiastočného otvorenia). Okrem toho je do Era One zabudovaný tag NFC. Jednoduchým priblížením smartfónu k vysielaču sa otvorí webová stránka s ďalšími informáciami o samotných vysielačoch. Jednoduchým gestom môžete overiť úroveň nabitia batérie, získať ju a oboznámiť sa s funkciami obojsmerného systému.

Obojsmerný prijímač plug-in OXI bol naprojektovaný s cieľom maximálne zjednodušiť jeho používanie: tlačidlo na programovanie a LED sú v hornej časti samotného prijímača, v prístupnej časti. Na prijímači je okrem toho zabudovaný aj konektor antény. Obojsmerný prijímač OXI je kompatibilný so všetkými ovládacími ústredňami značky Nice s konektorom SM a so všetkými rádiovými protokolmi Nice a ponúka možnosť zvyšovať pohodlie a bezpečnosť existujúcich automatizovaných systémov Nice. 

 

Viac informácií: