Ana içeriğe atla
Nice

Form di ricerca

Çerez Politikası

679/2016 sayılı AB Yönetmeliği (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) uyarınca politika

Çerez Politikası

Nice S.p.A. (bundan böyle sadece “Nice“ veya “Şirket” olarak da anılacaktır), İtalyan denetim makamının 8 Mayıs 2014 tarihli “Çerezlere İlişkin Bilgi Sağlama ve Muvafakat Almaya Yönelik Basitleştirilmiş Düzenlemeler” Kararı (bundan böyle sadece “Karar” olarak da anılacaktır) uyarınca www.niceforyou.com web sitesindeki (bundan böyle sadece “Web Sitesi” olarak da anılacaktır) çerezlerin nasıl çalıştığı konusunda aşağıda bilgi sağlamaktadır.

1) Tarama verileri

Web Sitesini çalıştırmak için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal çalışmaları sırasında iletimi İnternet iletişim protokollerinde gizli olan belirli kişisel verileri elde eder. Bu bilgiler, tanımlanmış kişilerle ilişkilendirilmek üzere toplanmaz ancak nitelikleri gereği, üçüncü taraflarca tutulan verilerle işlenmeleri ve ilişkilendirilmeleri yoluyla kullanıcıların tanımlanmasına imkan tanıyabilirler.

Bu veri kategorisi, siteye bağlanan kullanıcıların kullandığı bilgisayarların IP adreslerini veya alan adlarını, istenen kaynakların URI (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı) gösterimindeki adreslerini, talep zamanını, isteği sunucuya göndermede kullanılan yöntemi, yanıtta elde edilen dosyanın boyutunu, sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu gösteren sayısal kodu (başarılı, hata vb.) ve Kullanıcının işletim sistemi ve bilgisayar ortamına ilişkin diğer parametreleri içerir. Bu veriler yalnızca web sitesi kullanımı hakkında anonim istatistiksel bilgiler elde etmek ve sitenin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır. Veriler, web sitesine karşı işlenmiş bilgisayar suçları olması halinde sorumluluğu tespit etmede kullanılabilir; bu olasılık dışında ise veriler, ilgili yönetmeliklerde tanımlanan süreler boyunca ve Kullanıcıya talep ettiği hizmeti sağlamak amacıyla mutlaka gerekli olan süre boyunca iletişimin gönderilmesini sağlamak için saklanır.

2) Çerez türleri Tanımlar

Çerezler, kullanıcının web sitesini bir sonraki ziyaretinde (oturum çerezleri) veya daha sonra birkaç gün sonrasında dahi (kalıcı çerezler) yeniden kullanılabilecek bilgilerin web sunucusu tarafından kullanıcının tarayıcısında saklanmasını sağlayan küçük metin dosyalarıdır (harfler ve/veya sayılar). Çerezler, kullanılan ilgili cihazda (bilgisayar, tablet, akıllı telefon) ilgili tarayıcı tarafından kullanıcının tercihleri doğrultusunda saklanır. Web sitelerinin Kullanıcının cihazını tanımasını sağlayan çerezler bu bakımdan faydalıdır. Bir sayfadan diğerine sorunsuz bir şekilde gezinmeyi sağlamak, sık kullanılan web sitelerini hatırlamak ve genel olarak gezinme deneyimini iyileştirmek gibi çerezlerin çeşitli amaçları vardır. Çerezler ayrıca çevrim içi olarak görüntülenen reklamların Kullanıcıya ve Kullanıcının ilgi alanlarına daha fazla uygun olmasını sağlamaya da yardımcı olurlar. Çerezler, nasıl çalıştıklarına ve amaçlarına bağlı olarak teknik çerezler, profil oluşturma çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri olarak sınıflandırılabilir. Bu Web Sitesi yalnızca teknik çerezler, profil oluşturma çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri kullanır.

a. Teknik çerezler

Bu çerezler yalnızca bir elektronik iletişim ağı üzerinde bir iletişimin iletimini gerçekleştirmek için veya kullanıcı tarafından ilgili hizmeti sağlaması açıkça talep edilen bir bilgi toplumu hizmetinin sağlayıcısı için kesinlikle gerekli olduğu ölçüde kullanılır. Başka amaçlar için kullanılmazlar ve genellikle doğrudan web sitesi sahibi veya yöneticisi tarafından yüklenirler. Bu çerezler web sitesinde normal gezinmeyi ve web sitesinin kullanımını sağlayan gezinme çerezleri veya oturum çerezleri, kullanıcı sayısı ve web sitesine yapılan ziyaretlerin şekli hakkında toplu bilgi elde etmek için doğrudan web sitesi yöneticisi tarafından kullanılmaları bakımından teknik çerezlere benzeyen analitik çerezler, kullanıcının, bu kullanıcıya yönelik hizmetin iyileştirilmesi için seçilen bir dizi kritere göre sitede gezinmesine olanak tanıyan işlevsel çerezler olarak sınıflandırılabilir. Bu tür çerezlerin yüklenmesi için kullanıcıların önceden muvafakatinin alınması gerekli değildir.

b. Birinci taraf profil oluşturma çerezleri

Profil oluşturma çerezleriyle kullanıcı profilleri oluşturulması amaçlanmış olup bu çerezler, kullanıcının internette gezinirken belirlediği tercihler doğrultusunda reklamlar gönderilmesi için kullanılır. Kullanıcıların özel alanında son derece istilacı bir niteliğe sahip olabilen bu çerezlerin bu özelliği dolayısıyla Avrupa ve İtalyan mevzuatı, kullanıcıların meşru muvafakatlerini vermeleri öncesinde bu çerezlerin kullanımı hakkında uygun şekilde bilgilendirilmelerini şart koşmaktadır.

c. Üçüncü taraf profil oluşturma çerezleri

Çevrim içi gezinti sırasında kullanıcı diğer web sitelerinden veya web sunucularından çerezler alabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bu durum istenen sayfanın bulunabileceği sunucudan farklı sunucularda barındırılan resimler, haritalar, sesler veya diğer alanların web sayfalarına özel bağlantılar gibi unsurların Web Sitesinde yer alabilmesinden kaynaklanır. Başka bir deyişle, bu çerezler web sitesinin kendisi tarafından değil, diğer web sitesi veya sunucu yöneticileri tarafından oluşturulur. Bu üçüncü taraflar, teorik olarak, siz web sitesini ziyaret ederken çerezler oluşturabilir ve dolayısıyla web sitesini ziyaret ettiğinize dair bilgi edinebilir.

Niceforyou.com çerezler kullanır.

3) Nice kişisel verileri koruma politikası

Nice tarafından web sitesini yönetmek üzere benimsenen politikayla ilgili daha fazla bilgi için burada yer alan Kişisel Verileri Koruma Politikasını inceleyebilirsiniz.