Ana içeriğe atla
Nice

Form di ricerca

Gizlilik politikası

BU BİLGİLENDİRMENİN AMACI

İşbu sayfada, gezinen kullanıcıların kişisel verilerinin yönetimine dair usuller hakkında bilgi sunulmaktadır. İşbu bilgilendirme, Nice S.p.A.’nın web hizmetleri ile etkileşim halinde bulunan kimselere, kişisel verilerin korunması konulu 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi hükümleri gereğinde yapılmaktadır. Mezkur bilgilendirmenin yer aldığı adres:

https://www.Niceforyou.com

İşbu bilgilendirme sadece Nice S.p.A. web sitesi için geçerli olup, link aracılığı ile kullanıcının ziyaret edebileceği diğer siteleri kapsamamaktadır. Bilgilendirme ayrıca, 95/46/CE sayılı direktifin 29. maddesine hükümlerine istinaden oluşturulan Grup’ta yer alan Avrupa makamlarının 17 Mayıs 2001 tarihinde kabul ettikleri, 2/1001 sayılı ve kişisel bilgilerin korunması konulu Tavsiye kararına da atıfta bulunarak kişisel verilerin on-line şekilde toplanmasına ait asgari gereksinimleri tespit etmekte ve özellikle de verileri işleyen kimselerin bağlanma amaçlarından bağımsız olarak web sayfalarını ziyaret eden kullanıcılara vermekle mükellef oldukları bilgilerin usullerini, zamanlamasını ve içeriğini hükme bağlamaktadır. Mezkur Tavsiye kararı ile amaçlarının özeti işbu sitenin diğer sayfalarında verilmiştir.

VERİ İŞLEME “SORUMLUSU”

İşbu sitenin ziyaret edilmesi ile tanımlanan ya da tanımlanabilen kişilere ait verilerin işlenmesi muhtemeldir. Bahse konu veriler, Via Callalta, 1 Oderzo (TV) adresinde mukim Nice S.p.A.’dır.

VERİLERİN İŞLENDİĞİ YER

İşbu sitenin web hizmetlerine bağlı işlemler, Nice S.p.A.’nın mezkur merkezinde gerçekleştirilmektedir. İşlem sorumlusu Birimin teknik personeli tarafından ya da bakım işlemleri için görevlendirilen şahıslar tarafından işlem görmektedir. Web hizmetinden kaynaklanan hiç bir veri üçüncü kişiler le paylaşılmamakta ya da yayımlanmamaktadır. Bilgilendirme amaçlı malzeme (bülten, Cd-rom, haber bülteni, yıllık rapor, sorulara cevap vs.) talebinde bulunan kullanıcıların tedarik etmiş oldukları veriler, sadece talep edilen hizmetin yerine getirilmesinde kullanılmakta olup, ancak gerekli olduğu hallerde üçünü kişiler ile paylaşılmaktadır.

İŞLENEN VERİLERİN TÜRLER

Gezinme verileri

İşbu web sitesinin çalışmasının temelinde yer alan bilişim sistemleri ile yazılım prosedürleri, olağan işleyişleri esnasında, iletilmesi İnternet iletişim protokollerinin kullanımında yer alan bir dizi kişisel veri toplamaktadır. Bu bilgiler tanımlanan ilgili kişiler ile eşleştirilmek üzere toplanmamalarına rağmen, doğaları gereği, işleme tabi tutulmaları ve üçüncü kişilerin elinde bulunan veriler ile eşleştirilmeleri durumunda kullanıcıların tanımlanmasına imkan verebilmektedir. Bu veri sınıfına siteye bağlanan kullanıcılara ait bilgisayarların IP adresleri ile alan isimleri, talep edilen kaynakların URI (Uniform Resource Identifier) bilgi adresleri, talep saati, talebin sunucuya iletilmesinde kullanılan yöntem, cevap olarak alınan dosyanın boyutu, sunucu tarafından verilen cevabın durumunu belirten sayısal kod (başarılı, hata vs.) ile kullanıcının işletim sistemine ve bilişim ortamına dair sair parametreler dahildir. Bu veriler sadece sitenin kullanımı ile ilgili anonim istatistiksel bilgilerin elde edilmesinde ve sitenin doğru işleyişinin kontrol edilmesinde kullanılmakta olup, işlemin hem ardından derhal silinmektedir. Veriler, siteye karşı işlenebilecek olası suçların sorumluluklarının tespit edilmesinde kullanılabilir: işbu olasılık mahfuz kalmak kaydı ile web kaynaklı veriler azami yedi gün boyunca muhafaza edilmektedir.

Kullanıcı tarafından isteyerek tedarik edilen veriler

İşbu sitede zikredilen adreslere isteğe bağlı, açık ve gönül rızası ile elektronik posta iletisinin gönderilmesi, taleplere cevap verebilmek için elzem olan gönderenin adresinin ve iletide yer alan sair kişisel bilgilerin temin edilmesine yol açmaktadır. Sitenin isteğe bağlı özel hizmetlere ait sayfalarında, spesifik özel bilgilendirmeler kademeleri olarak yer alan ya da görüntülenecektir.

Çerezler, gezinmenize ait verileri ihtiva eden ve gezinmenin iyileştirilmesi amacı ile gezinme esnasında web sitelerinin hafızaya kaydettikleri kısa metin dosyalarıdır.

Bir web sitesinde gezinirken sitenin kendisi, kullanmakta olduğunuz cihaza (pc, notebook, tablet, akıllı telefon) çerez yollar.

Bunlarda genelde gezinmekte kullandığınız tarayıcıda muhafaza edilir. Çerezleri yollayan web sitesi sonrasında, kullanıcıya ait farklı türden bilgileri temin etmek amacı ile aynı cihazda bulunanları okuyup kaydedebilmektedir.

Hangi bilgiler? Her bir çerez türünün belirli bir rolü bulunmaktadır.

ÇEREZ

HANGİ TÜR ÇEREZ VARDIR?

Her bir farklı özelliklere sahip üç ana çerez kategorisi mevcuttur: teknik çerezler, profil çerezleri ve üçüncü taraflara ait çerezler.

 1. TEKNİK ÇEREZLER Web sitesinin doğru şekilde çalışabilmesi için gerekli olup gezinmenin mümkün olması açısından elzemdir. Teknik çerezlerin yokluğunda sayfaları doğru şekilde görüntülemeyebilir ya da bazı hizmetlerden faydalanmanız mümkün olmayabilir. Örnek olarak olarak bir teknik çerez, ziyareti boyunca kullanıcının bağlı kalması, ya da lisan, görüntüleme vb. ayarların hafızaya kaydedilmesi açısından temel öneme sahiptir. Teknik çerezler kendi aralarında: gezinme çerezlerianalitik çerezler ve işlevsellik çerezleri olarak ayrılmaktadır.
  a. Gezinme çerezleri web sitesinde gezinmeye ve siteye kullanmaya imkan vermektedir(örnek olarak bir satın almanın yapılmasına ya da özel alanlara erişim doğrulamasının yapılmasına imkan tanımaktadır);
  b. Analitik çerezler, site yöneticisi tarafından kullanıcı sayısına ve bunların siteyi gezmedeki usullerine dair bilgileri topluca temin etmek amacı ile kullandıklarında teknik çerezlere benzemektedir;
  c. İşlevsellik çerezleri, kullanıcıya sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacı ile kullanıcıya, seçilen bir dizi kritere (örnek: lisan, alışveriş için seçilen ürünler vs.) göre gezinme imkanı sunmaktadır.
 2. PROFİL ÇEREZLERİ Kullanıcının profilini çıkaran çerezlerdir. Kullanıcı tarafından gezinme esnasında beyan edilen tercihlere ışığında reklam mesajlarının yollanmasında kullanılmaktadır.
 3. ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİ Kullanıcının gezinmekte olduğu web sitesinin yöneticisinden farklı kimseler tarafından oluşturulan ve işletilen çerezlerdir (genelde, siste sahibi ile üçüncü taraf arasındaki bir sözleşme çerçevesinde).
  Çerezlerin tamamı ayrıca, aşağıda belirtilen şekilde de sınıflandırılabilmektedir:
  oturum çerezleri gezinme tarayıcısının kapanması ile silinmektedir;
  kalıcı çerezleri belirli bir süre boyunca tarayıcının içinde kalmaktadır.
  Örnek olarak kalıcı çerezler, siteye bağlanan cihazın tanınmasını sağlayarak kullanıcı tarafından doğrulama işlemlerini kolaylaştırmaktadır.

ÇEREZLER NASIL KULLANILIR?

Aşağıda yer alan tablo, çerezlerimizin ve üçüncü taraf çerezlerinin web sitemizde hangi usuller ile kullanıldıklarını özetlemektedir. Bahse konu kullanımlar aşağıda belirtilen amaçlar ile çerezlere başvurulmasını kapsamaktadır:

 • sitemizi sürekli olarak ziyaret eden kişilerin toplam sayısını öğrenmek;
 • sitemizin ziyaret edilmesinde kullanılan tarayıcı türlerinin (Firefox, Safari ya da Internet Explorer) ile işletim sistemlerini (örnek: Windows ya da Macintosh) öğrenmek;
 • sitenin iyileştirilmesi amacı ile ziyaretçilerin kullanım usulleri dahil olmak üzere web sitesinin performansını takip etmek;
 • kullanıcının online tecrübesini kişiselleştirmek ve iyileştirmek.

BU SİTE HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIYOR?

ÇEREZLERİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

Tarayıcıların büyük bir kısmı (Internet Explorer, Firefox, Chrome, vs.), çerezleri kabul etmek üzere ayarlıdır.

Her halükarda cihazınızın sabit diskine kaydedilen çerezler silinebilmekte ve ayrıca önde gelen tarayıcıların aşağıda verilen bağlantılarda belirtilen yönergelerini takip etmek sureti ile çerezlerin devre dışı bırakılması mümkün olmaktadır:

Chrome

 1. Tarayıcının araçlar çubuğundaki Chrome menüsüne tıklayın.
 2. Ayarları seçin.
 3. Gelişmiş ayarları göster’e tıklayın.
 4. “Gizlilik” kısmında içerik ayarları düğmesine tıklayın.
 5. “Çerezler” kısmında çerezlere ait ayarları değiştirebilirsiniz

Safari

iOS 8’de bulunan Safarinin çerezleri engellemesini ayarlamak için Ayarlar > Safari > Çerezleri engelleye dokunun ve “Her zaman izin ver”, “Sadece ziyaret ettiği web sitelerine izin ver”, “Sadece geçerli web sitesine izin ver” ya da “Her zaman engelle” arasında seçim yapın. iOS 7 ya da daha eski sürümlerde “Asla”, “Üçüncü taraf ve reklam” ya da “Daima” arasında seçim yapın.

Firefox

 1. Menü düğmesine tıklayın ve Tercihlere tıklayın.
 2. Gizlilik panelini seçin.
 3. Tarihçe Ayarlarında: kişisel ayarları kullanı seçin.
 4. Çerezleri etkinleştirmek için Sitelerden çerez kabul eti seçin; devre dışı bırakmak için çek işaretini kaldırın.

Explorer

 1. Internet Explorer’i açmak için Başlat düğmesine tıklayın. Arama kutusunda Internet Explorer yazın ve sonuçlar listesinden Internet Explorer’e tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine ve akabinde Internet Seçeneklerine tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine tıklayın ve Ayarlar’da kayar düğmeyi yukarı çekerek çerezlerin tamamını engelleyin ya da
 4. aşağıya çekerek hepsine izin verin ve akabinde Tamam’a tıklayın.
 5. Çerezlerin engellenmesi bazı web sayfalarının doğru şekilde görüntülenmesini engelleyebilir. 

Bazı çerezler “davranış reklamcılığı” profilinin çıkarılmasında kullanılmaktadır; verilen adreste tanımı ve açıklaması yer almakta olup, kullanıcı sınıflarının tamamının kolayca anlaşılabilmesini ümit ederiz.

Basit bir ifade ile davranış reklamcılığı, ağda gezinme faaliyetlerine dayanan ve markalara sergiledikleri ilgi alanlarına göre kullanıcılara reklam mesajı imkanı veren bir uygulamadır.

Güvenli ve şeffaf olup, tüketicilere kontrol gücü vermeyi amaçlamaktadır.

Aşağıda verilen bağlantı, online tercihleriniz hakkında detaylı bilgi vermekte ve davranış reklamcılığını nasıl devre dışı bırakabileceğinizi anlatmaktadır. https://www.youronlinechoices.com.

Reklam çerezlerini kontrol etmek ve doğrudan yönetmek için: 
https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz buradan tarayıcı seviyesinde farklı şirketlerin reklamlarının etkin hale getirilmesi ya da engellenmesi mümkündür.

VERİ TEMİNİN İSTEĞE BAĞLI OLMASI

Gezinme verileri için belirtilmiş olan hususların haricinde kullanıcı, ilgili formlarda yer alan kişisel verileri, ya da bilgilendirme malzemelerinin veya sair konuların gönderimini sağlamak amacı ile Birimler ile olan etkileşimde sair verileri Nice S.p.A.’ya verip vermemekte özgürdür. Temin edilmemeleri talebin yerine getirilmesini imkansız hale getirebilir. Son olarak, bazı durumlarda (işbu sitenin olağan işleyişine konu olmayan) yetkili Makamın 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 157. maddesi hükümlerine istinaden kişisel verilen işlenmesini denetlemek amacı ile bilgi talebinde bulunabileceği hatırlatılır. Bu durumlarda, idari müeyyidelere tabi olmamak amacı le cevap verilmesi yasal yükümlülüktür.

İŞLEME USULLERİ

Kişisel veriler, toplanma amacına ulaşmak için gerekli olan asgari süre boyunca otomasyonlu araçlar ile işleme tabi tutulmaktadır. Veri kaybının, usulsüz şekilde kullanılmalarının ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi amacı ile spesifik güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır.

İLGİLİLERİN HAKLARI

Kişisel verilerin sahipleri, her an için mezkur verilerin var olup olmadıklarını sormaya, içerik ve menşeleri hakkında bilgi talebinde bulunmaya, doğrulukların kontrol etmeye, ikmal edilmelerini ya da güncellenmelerini ya da düzeltilmelerini talep etmeye hakları vardır (196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi). Aynı madde çerçevesinde, yasal mevzuata aykırı şekilde işlem gören verilen silinmesini, anonim şekle dönüştürülmelerini ya da dondurulmalarını talep etmeye ve her halükarda meşru nedenler çerçevesinde işleme tabi tutulmalarına itirazda bulunmaya hakları vardır.

Bu tür talepler Via Callalta, 1 Oderzo (TV) adresinde mukim Nice S.p.A.’nın İletişim ve Pazarlama birimine iletilmelidir.