Ana içeriğe atla
Nice

Form di ricerca

Gizlilik politikası

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI BEYANI

Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (“GDPR”) 13. Maddesi uyarınca

HAKKIMIZDA

www.niceforyou.com ve www.nicespares.com web sitelerinde (birlikte “web siteleri”) toplanan kişisel verilerin veri sorumlusu olan NICE S.p.A. (“NICE” veya “Şirket”), faaliyetlerini yürütürken kişisel verilerin güvenliğine ve gizliliğine azami özen gösterir.

NICE, perakende kullanıcılara (“Perakende Kullanıcılar”) ve otomasyon sektörü uzmanlarına (“Profesyonel Kullanıcılar”) ihtiyaçları doğrultusunda destek ve yardım sağlayabilir.

Bu anlamda bu belge dahilinde NICE, Perakende Kullanıcılar ve Profesyonel Kullanıcılar ile ilgili kişisel verileri nasıl işlediğine dair bilgi sunar.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?

Bu politika beyanı, NICE’ın aşağıda verilen hallerde sizinle ilgili kişisel verileri topladığı ve işlediği durumlarla ilgilidir:

 • web sitesinde bulunan iletişim formu aracılığıyla bir talep iletmek üzere bizimle iletişime geçmeniz,
 • özel telefon yardım hattını kullanarak bize ulaşmanız,
 • bir satın alma veya onarım formu/emri doldurmanız,
 • bir fuarda veya Şirketin satış personeli ile kurulan bir temas halinde kartvizitinizi vermeniz.

Şirket, başka durumlarda da sizinle ilgili verileri toplayabilir; örneğin, “Bizimle Çalışın” sayfası aracılığıyla bir başvuruda bulunmanız veya Şirket tarafından düzenlenen etkinliklere katılmanız halinde. Bu politika beyanının atıfta bulunmadığı tüm bu durumlarda NICE size toplanan verilerin kaynağına göre belirli bir politika beyanı sunacaktır.

Bir başkası adına kişisel veri iletirseniz öncelikle bu Gizlilik Politikası Beyanının veri sahipleri tarafından incelendiğinden emin olmalısınız.

Şirket herhangi bir değişiklik olduğunda kendisini bilgilendirerek verilerinizi güncel tutmasına yardımcı olmanızı rica eder.

SİZİNLE İLGİLİ HANGİ KİŞİSEL VERİLER TOPLANABİLİR?

Sizinle ilgili olarak aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel veriler toplanabilir (“kişisel veriler” terimi, aşağıda belirtilen ve toplu olarak dikkate alınması gereken tüm kategorileri ifade eder):

 • İletişim Verileri - ad, soyad, adres, telefon, e-posta adresi.
 • Satış Verileri - KDV numarası, vergi kodu, IBAN ve varsa teslimat adresi.
 • Talep Verileri - talebinizle ilgili olarak iletişim formunun metin alanında tarafınızca kendiliğinden gönderilmiş diğer veriler.
 • Telefon Desteği Verileri - telefon desteği için bir iletişim talebi olması durumunda tarafınızca kendiliğinden sağlanan ve telefon desteği için oluşturulmuş özel numara ile iletişime geçilerek verilen bilgiler. Arama yaptığınız telefon numarası (özel olmadığı durumlarda), IVR ağacı gezinme verileri (yani, müşteri tarafından çeşitli hizmetlere erişmek için gerçekleştirilen işlemler/girişler) ve arama uzunluğu da dahil olmak üzere ilave bilgiler de toplanır. Video kameranızın kullanımına izin verdiğiniz durumlarda görüntünüz de görüntülü çağrıların etkinleştirilmesi halinde işlenebilir. Web Sitesi Kullanımı - çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler de dahil olmak üzere web sitesini kullanma, iletilerimizi açma veya iletme şeklinizle ilgili bilgiler (ilgili ayrıntıları belirten Çerez Politikası Beyanımıza [buradan] ulaşabilirsiniz).

Ayrıca, Profesyonel Kullanıcılar söz konusu olduğunda aşağıdaki kategoriye giren veriler de toplanabilir:

 • Kayıt Verileri - www.nicespares.com web sitesindeki özel kayıt formunun doldurulmasıyla sağlanan bilgiler (müşteri hesabı, ad, soyad, KDV numarası, dil ve ülke, e-posta adresi ve kullanıcı adı ile güvenlik sorusu bilgileri).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN OLASI KULLANIM AMAÇLARI

NICE her durumda belirtilen yasal dayanağa göre olacak şekilde aşağıdaki amaçlardan biri veya daha fazlası için kişisel verilerinizi işleyebilir.

PERAKENDE VE PROFESYONEL KULLANICILARA YÖNELİK ORTAK AMAÇLAR

a) Web sitesindeki iletişim formu kullanılarak gönderilen bir talebe yanıt vermek

NICE ilgili özel formu doldurarak gönderebileceğiniz, yardım talepleri de dahil olmak üzere taleplerinize yanıt vermek için iletişim verilerinizi ve talep verilerinizi işleyebilir.

İşleme dayanağı: bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması.

Talebinizin işleme alınabilmesi için verilerinizi iletmeniz gerekir; aksi takdirde talebinizi yerine getirmemiz mümkün olmaz.

b) Telefon teknik desteği

NICE, özel telefon numarasını kullanarak telefonla iletişim yoluyla etkinleştirebileceğiniz ürünleriyle ilgili olarak size teknik destek hizmeti sağlamak için İletişim Verilerini ve Destek Verilerini işleyebilir.

İşleme dayanağı: bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması.

Talebinize yanıt alabilmeniz için verilerinizi iletmeniz gerekir; aksi takdirde talebinizi yerine getirmemiz mümkün olmaz.

Destek hizmeti kapsamında teknik destek personelinin size yardımcı olmasını kolaylaştırmak için sizden video kameranızı etkinleştirmeniz istenebilir. Böyle bir durumda sizden açıkça mobil cihazınızdaki video kameranın kullanımını etkinleştirmeniz istenecektir; bu talebi kabul etmekte veya reddetmekte özgürsünüz. Etkinleştirmeye izin vermeniz halinde Şirket, görüntülü çağrı sırasında çekilen görüntünüzü işleyebilir.

Tüm durumlarda video kameranızı etkinleştirmenin tek amacının teknisyenin size uygun desteği sağlamasını kolaylaştırmak olduğu Şirket tarafından onaylanmaktadır. Bu anlamda mümkün olan her durumda kamerayı yalnızca yardım talep ettiğiniz ürüne doğru çevirmenizi rica ederiz; ancak, Şirket yine de yalnızca yukarıda belirtilen amaçla herhangi bir görüntünüzü herhangi bir şekilde kaydetmeden veya saklamadan işleyecektir.

İşleme dayanağı: bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması. Video kameranızı destek almak amacıyla kendi isteğinizle etkinleştirdiğiniz durumlarda herhangi bir görüntünüzün iletilmesi destek hizmeti sağlanması açısından zorunlu olacaktır.

c) Sunulan hizmetlere ilişkin uyuşmazlıklarda ve adli, idari veya yargı dışı işlemlerde hakların korunması.

Kişisel verileriniz NICE tarafından haklarını savunmak, yasal işlem başlatmak veya size ya da üçüncü taraflara karşı iddialarda bulunmak amacıyla işlenebilir.

İşleme dayanağı: NICE’ın haklarını savunma konusundaki meşru menfaati.

d) Kanunlar, yönetmelikler veya Avrupa mevzuatı ile yasalar doğrultusunda usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş makamlardan ve/veya denetim ve kontrol mercilerinden gelen emirler/talepler kapsamında belirlenen yükümlülüklerle ilgili amaçlar.

NICE, yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verilerinizi işleyebilir.

İşleme dayanağı: yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi.

Verilerinizi bu amaçla iletmeniz zorunludur; çünkü bu veriler olmadan NICE yasal yükümlülüklerini yerine getiremez.

PERAKENDE KULLANICILARA YÖNELİK İLAVE AMAÇLAR

e) Size reklam teklifleri sunmaya yönelik pazarlama faaliyetleri

Özel muvafakatinizi verdiğiniz durumlarda ve ilgili formda açıklanan sınırlar dahilinde olmak üzere İletişim Verileriniz otomatik iletişim yöntemlerinin (e-posta, mesajlar, diğer toplu mesajlaşma araçları vb.) ve geleneksel iletişim yöntemlerinin (örneğin, operatör telefon aramaları) kullanılması yoluyla gerçekleştirilen promosyon satış girişimleri konusunda bilgilendirilmeniz adına pazarlama ve reklam iletişimi amacıyla veya pazar araştırması ve istatistiksel çalışmalar için Şirket tarafından işlenebilir.

Telefon iletişim bilgilerinizin kullanımına ilişkin iletişim yöntemleriyle ilgili olarak, Şirketin gerçekleştirebileceği her türlü doğrudan pazarlama faaliyetinin Gizlilik Kanunu Madde 130, 3-bis fıkrası uyarınca Kamu Aramama Sicilini düzenleyen hükümler ile tele pazarlama mevzuatına uygun olarak yürütüleceğini hatırlatırız.

İşleme dayanağı: sözleşmeye dayalı ilişkiler için herhangi bir sonuç doğurmayan ret işlemi, muvafakat.

Muvafakat herhangi bir zamanda legal@niceforyou.com adresine bir e-posta gönderilerek geri çekilebilir.

PROFESYONEL KULLANICILARA YÖNELİK İLAVE AMAÇLAR

f) www.nicespares.com web sitesi için bir kullanıcı profilinin oluşturulması

www.nicespares.com web sitesinin özel alanına erişmek için gerekli olan kullanıcı profilinizi oluşturmanıza olanak sağlamak üzere Kayıt Verileriniz Şirket tarafından işlenebilir.

İşleme dayanağı: tarafı olduğunuz bir sözleşmenin uygulanması.

Talebinizin işleme alınabilmesi için verilerinizi iletmeniz gerekir; aksi takdirde talebinizi yerine getirmemiz mümkün olmaz.

g) Siparişlerin/sözleşmelerin uygulanması

Şirket, www.nicespares.com web sitesi veya Şirketin diğer satış kanalları aracılığıyla gönderilen ürün ve/veya yedek parça satın alma taleplerinizi yerine getirmek için İletişim Verilerinizi veya Satış Verilerinizi işleyebilir.

İşleme dayanağı: tarafı olduğunuz bir sözleşmenin uygulanması.

Talebinizin işleme alınabilmesi için verilerinizi iletmeniz gerekir; aksi takdirde talebinizi yerine getirmemiz mümkün olmaz.

h) Teknik/bilgilendirici materyallerin gönderilmesi

Şirket size ürünleriyle ilgili olarak yeni kataloglar, güncellenmiş fiyat listeleri, ürün teknik özellikleri, notlar ve çeşitli bilgilendirici materyaller gibi teknik/bilgilendirici materyaller göndermek için sizinle mevcutta var olan veya kurulmakta olan ticari ilişki çerçevesinde İletişim Verilerinizi işleyebilir. Şirket kendisiyle aranızda olan ilişkiyi yönetirken İletişim Verilerinizi ve sizinle ilgili olan veya fuarlarda ya da benzer etkinliklerde veya Şirketin satış departmanıyla iletişim halindeyken kendi isteğinizle verdiğiniz kartvizitlerde bulunan diğer tüm bilgileri de işleyebilir. Bu gibi durumlarda ilgili veriler bilgi talebinize yanıt vermek ve yukarıda belirtilen teknik/bilgilendirici materyali size göndermek için işlenecektir.

İşleme dayanağı: Şirketin sizinle etkili bir ticari/profesyonel ilişki kurma ve sürdürmedeki meşru menfaati. Bu durum kişisel verilerin korunmasını gerektiren çıkarlarınızın, haklarınızın ve temel özgürlüklerinizin Şirketin yukarıda belirtilen bilgilendirici materyalleri size gönderme konusundaki meşru menfaatine potansiyel olarak üstün gelip gelemeyeceğine ilişkin Şirket tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından mümkün olacaktır. Meşru menfaatin üstün gelebilecek olmasının temel sebebinin son müşteriye Şirket standartlarına uygun olarak hızlı ve etkili hizmet sunmadaki ortak menfaatle ilgili olması da bu değerlendirmede dikkate alınacaktır.

i) Size reklam teklifleri sunmaya yönelik pazarlama faaliyetleri

Özel muvafakatinizi verdiğiniz durumlarda ve ilgili formda açıklanan sınırlar dahilinde olmak üzere İletişim Verileriniz otomatik iletişim yöntemlerinin (e-posta, mesajlar, diğer toplu mesajlaşma araçları vb.) ve geleneksel iletişim yöntemlerinin (örneğin, operatör telefon aramaları) kullanılması yoluyla gerçekleştirilen promosyon satış girişimleri konusunda bilgilendirilmeniz adına pazarlama ve reklam iletişimi amacıyla veya pazar araştırması ve istatistiksel çalışmalar için Şirket tarafından işlenebilir.

Telefon iletişim bilgilerinizin kullanımına ilişkin iletişim yöntemleriyle ilgili olarak, Şirketin gerçekleştirebileceği her türlü doğrudan pazarlama faaliyetinin Gizlilik Kanunu Madde 130, 3-bis fıkrası uyarınca Kamu Aramama Sicilini düzenleyen hükümler ile tele pazarlama mevzuatına uygun olarak yürütüleceğini hatırlatırız.

İşleme dayanağı: sözleşmeye dayalı ilişkiler için herhangi bir sonuç doğurmayan ret işlemi, muvafakat.

Muvafakat, legal@niceforyou.com adresine bir e-posta gönderilerek herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL GÜVENDE TUTUYORUZ?

Kişisel verilerinizin korunmasının, güvenliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin iyileştirilmesi için Şirket tarafından yeterli ölçüde güvenlik önlemleri kullanılır.

Tüm kişisel verileriniz bize veya tedarikçilerimize ait korumalı sunucularda (veya uygun şekilde arşivlenmiş kağıt kopyalar halinde) saklanır ve güvenlik standartlarımıza ve politikalarımıza göre (veya tedarikçilerimiz için eş değer standartlara göre) erişilebilir durumda ve kullanıma hazır bulundurulur.

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz yalnızca toplanma amaçlarının veya diğer her türlü ilgili meşru amaçların yerine getirilmesi için gereken süre boyunca Şirket tarafından saklanır.

Artık gerekli olmayan veya artık saklanması için ortada yasal bir dayanak bulunmayan hakkınızdaki kişisel veriler geri alınamaz bir şekilde anonim hale getirilecek veya güvenli bir şekilde imha edilecektir.

Verilerin çeşitli amaçlarla saklanma süreleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Web sitesi ve telefon desteği aracılığıyla gönderilen bir talebe yanıt verilmesi: bu amaçla işlenen kişisel veriler toplandıkları tarihten itibaren üç ay boyunca saklanacaktır; telefon desteği durumunda veriler altı ay süreyle saklanabilir. Ancak, bir arama sırasında işlenen herhangi bir görüntü saklanmayacak olup yalnızca görüntülü çağrı süresince işlenecektir.
 • Siparişlerin/sözleşmelerin uygulanması: bu amaçla işlenen kişisel veriler sözleşme ilişkisinin toplam süresi ve sonraki on yıl boyunca saklanacaktır.
 • www.nicespares.com web sitesi için bir kullanıcı profilinin oluşturulması: hesabınızı yönetmek için gereken kişisel veriler hesabınız silinene kadar saklanacaktır.
 • Teknik/bilgilendirici materyallerin gönderilmesi: bu amaçla işlenen kişisel veriler bizimle son iletişiminizden itibaren 24 aya kadar saklanacaktır.
 • Size reklam teklifleri sunmaya yönelik pazarlama faaliyetleri: bu amaçla işlenen kişisel veriler toplandıkları tarihten itibaren 24 ay boyunca saklanacaktır; ancak, seçimlerinize saygı duymak açısından bu amaçla verdiğiniz muvafakati düzenli olarak güncelleyeceğiz.

Her halükarda, işlemenin durdurulması ve bunun sonucunda ilgili kişisel verilerin nihai olarak silinmesi veya geri alınamaz şekilde anonim hale getirilmesi teknik nedenlerle yukarıda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 30 gün içinde kesinleşecektir.

Özellikle haklarımızın adli bir ortamda korunmasıyla ilgili olarak veya yetkili bir makamdan gelen bir talep söz konusu olduğunda işlenen veriler, talebi yerine getirmek veya hakkın korunmasını sağlamak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞABİLİRİZ?

Web sitesinin işleyişi için gerekli olanlar da dahil olmak üzere hizmetlerin verilmesinde destek sağlayan usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş çalışanlar ve dış tedarikçiler ile gerektiğinde yetkilendirilmiş veri işleyiciler tarafından kişisel verilerinize erişilebilir.

Veri işleyicilerinin ve verileri ifşa ettiğimiz diğer tarafların listesini görüntüleyebilmek için lütfen DPO@niceforyou.com adresinden bizimle iletişime geçin.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri sorumlusu olarak Şirketin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

NICE S.p.A., via Callalta 1, Oderzo (TV).

Veri Koruma Yetkilisinin (DPO) iletişim bilgileri şu şekildedir: DPO@niceforyou.com.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili tüm ihtiyaçlar ve aşağıdaki bölümde daha ayrıntılı olarak listelenen haklarınızı kullanmak için Şirket ile legal@niceforyou.com e-posta adresinden irtibata geçebilirsiniz.

VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ VE DENETLEME KURUMUNA ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKINIZ

GDPR’de belirtilen koşullar altında bizden şunları talep etme hakkına sahipsiniz:

 • kişisel verilerinize erişim,
 • ilettiğiniz kişisel verilerin bir kopyası (“taşınabilirlik”),
 • elimizdeki verilerin düzeltilmesi,
 • artık işleme için herhangi bir yasal dayanağa sahip olmadığımız verilerin silinmesi,
 • işlemenin muvafakate bağlı olduğu durumlarda izninizin geri çekilmesi,
 • kişisel verileri koruma mevzuatında belirtilen sınırlar dahilinde kişisel verilerinizi işleme biçimimizin sınırlandırılması.

İtiraz hakkı: yukarıda listelenen hakların yanı sıra meşru bir menfaat arayışı doğrultusunda verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Ayrıca, verileriniz pazarlama amacıyla işleniyorsa dilediğiniz zaman yine itirazda bulunabilirsiniz.

Bu politika beyanında belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak yapılabilecek olan bu hakların kullanımı ücretsiz olup resmi nitelikte herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmanız durumunda Şirket bu hakkı kullanma yetkiniz olduğunu doğrulama ve size genellikle bir ay içinde yanıt verme yükümlülüğüne sahip olacaktır.

Sizinle ilgili kişisel verilerin GDPR hükümlerine aykırı olarak işlendiğini düşündüğünüz durumlarda www.garanteprivacy.it web sitesinde bulunan iletişim bilgilerini kullanarak İtalyan Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayette bulunabilir veya uygun yasal mercilerde işlem başlatabilirsiniz.