Ana içeriğe atla
Nice

Form di ricerca

Mayıs 2018

Geri dönüşümü %100 oranında destekleyen bir Nice projesi

#NiceLife

Geri dönüşümü %100 oranında destekleyen bir Nice projesi

Çevreye saygı göstermek ve hayat kalitesini artırmak, faaliyetleri boyunca Nice’ye refakat eden iki ana kavramdır. Yeni ve faydalı araçlar haline dönüşecek olan ürün ambalajları, basılı evrak ve geçici sergi yapıları dahil olmak üzere, çevre ile uyumlu malzeme ve tasarımların araştırılması sureti ile sürdürülebilirlik senaryomuzu belirlemeye gayret göstermekteyiz.

Bu yönde atılan ilk adım, “ileri dönüşüm” olarak da tabir edilen bir yöntem ile Stuttgart'ta düzenlenen R+T 2018 fuarındaki Nice standında kullanılan bazı mobilyalarının yaratıcı şekilde tekrar kullanılması olmuştur.

Bir malzeme geri dönüştürüldüğünde (genelde plastik, kağıt, metal ya da cam), geri kazanılan maddelerin yeni bir ürünün yaratılması amacı ile kullanılabilmesi için ayrıştırılmaktadır.   Öte yandan ileri dönüşüm, nesnelerin daha kaliteli ve orijinallerine nazaran daha değerli yeni ürünlere dönüştürülmesi için yaratıcılığı kullanılması, bu sayede yeni hammadde kullanımının asgariye indirilmesi manasına gelmektedir.

Bu felsefe çerçevesinde R+T 2018 standımızın bazı kısımları, basit gündelik nesneler ve Nice eşantiyonlarını haline getirilmek üzere geri dönüştürülecektir: standın kumaşı alışveriş çantası ve günlük sırt çantası haline gelecek, zemin ise farklı hayvanların şeklini alabilen, montajı kolay ahşap oyuncaklara dönüştürülecektir.

Proje, gündelik faaliyetlerimize uygulamakta olduğumuz ekolojik sorumluluk yaklaşımının bir parçasıdır. R+T 2018 fuarı esnasında Nice standında kullanılan kap kacaklar, dairesel ekonominin somut bir örneğidir:  ürünlerin tamamı yinelenebilir, yani %100 geri dönüştürülebilir kaynaklardan gelen doğal ve bozunabilen malzemeler kullanılarak imal edilmiştir. Organik atık olarak toplanmış ve bitkilerde ve bahçelerde kullanılabilecek olan bir çeşit doğal gübre haline dönüştürülmesi sağlanmıştır.